۱۳۹۱ بهمن ۲۸, شنبه

خامنه ای امروز گفت : کار مقننه غلط ، کار مجریه غلط ، کار قم غلط ، کار من درست

اصل استیضاح غلط بود زیرا وزیر کاره ای نبود ،این قسمتی از اظهارات خامنه ای در رابطه با درگیریهای احیر بین عالیرتبه ترین مقامات حکومتی در ولایت خامنه ای ، بود
 خامنه ای خوب می داند چه کسی همه کاره است  خودش به خوبی می داند که این اوست ،که باعث و بانی تمام این درگیریها و فلاکت و  ورشکستگی همه جانبه کشور شده است

بعد از جنگ گرگها در مجلس بین سه قوه مقننه ، قضاییه و مجریه ، امروز خامنه ای نظرش را با کمال احتیاط بیان کرد
حامنه ای که در گذشته به روسای هر سه قوه آخرین اخطار خود را داده بود ، که اگر تا انتخابات کسانی بخواهند دست به بحثهای تفرقه انداز بزند به کشور و ملت خبایت کرده است و آنها را خائن به خود معرفی کرد ،اینبار و بدون اینکه اشاره ای به تهدیدات گذشته خود بکند ، از آن موضع عقب نشست و فقط در حد کارشان غلط است ، اکتفا کرد
خامنه ای به سیاستهای خودش که بانی اصلی این درگیریها و جنگهاست هیچ اشاره ای نکرد
او نگفت که مرتضوی به عنوان سوگلی او ،  در گذشته  ،  که صدها روزنامه را تعطیل کرد و در جنبش 3 سال پیش با دستور مستقیم او دست به جنایات بیشماری در کهریزک و سایر زندانها زد ، را خودش به احمدینژاد تحمیل کرد

مزتضوی یکی از مهره هایی بود که خامنه ای او را هم مثل وزیر اطلاعات و خارجه و دفاع به احمدینژاد تحمیل کرد ،احمدینژاد هم به پاس جنایات ببشمارش او را مورد تفقد خود قرار داد و در بسیاری از بند و بست های اقتصادی وارد ساخت .جناح رقیب که به خاطر عدم انتصاب حداد به ریاست مجلس مورد بی مهری خامنه ای قرار گرفته بود بدون توجه به سوگلی رهبرشان ، خواهان گوشمالی او شدند ولی با سپر احمدینژاد ، که سرانجامش را دیدم

خامنه ای می گوید چرا فقط حرف می زنید و بر علیه فساد اقتصادی کاری نمی کنید او ادامه می دهد که در گذشته هم به مسئولان هشدار داده است ، تا به این معضل کشور رسیدگی کنند. در این مورد باز هم این آخوند شیاد دارد فیلم باری می کند ، او نمی گوید که ملیاردهای احتصاص داده شده به او و بیتش  را رو کند ، فساد زدایی را از خودش شروع کند
خامنه ای خوب می داند که سر نخ تمام دزدیها به شخص مستقیم او و دفترش بر می گردد ، احمدینژاد این را به درستی گفته است که اگر پرونده های فساد اقتصادی رهبر را افشا کنم ، اوباید ابا سر کشد واز کشور فرار کند
آقای خامنه ای آدرس اشتباه ندهید ، بانی وباعث تمام این غلط کردنها ، خود شما هستید ، یک بار برای همیشه غلط کنید و کشور را به صاحبان اصلیش واگذارید که در غیر اینصورت آنرا از تو و تمام گرگان ولایتت خواهند گرفت

فایل ضوتی خامنه ای در همین ارتباط 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر