۱۳۹۲ فروردین ۲۶, دوشنبه

جرم اعدام عباسعلی خلعتبری :ایران با وجود ذخایر عظیم نفت و گازنیازی به نیروگاه اتمی ندارد و امضا این قرارداد تضییع بیت المال بود

عباسعلی خلعتبری در ۲۲ فروردین ۱۳۵۸ به همراه جمعی دیگر از سران شاه در دادگاه انقلاب به ریاست صادق خلخالی محکوم به اعدام شد و این حکم در زندان قصر در همان زمان به اجرا درآمد.
جرم:
ایران با وجود ذخایر عظیم نفت و گازنیازی به نیروگاه اتمی ندارد و امضا این قرارداد تضییع بیت المال بود!
این حکم در زندان قصر به اجر درآمد