۱۳۹۱ مرداد ۳۰, دوشنبه

بشار اسد شیشه عمر علی خامنه ای / جمهوری اسلامی در بانلاق سوریه (فرید)


از آغاز به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در سال  1357 سوریه ، اولین یار غاراین حکومت بوده است  و هر ساله ملوینها دلار نفت ارزان یا مجانی را از کیسه ملت ایران دریافت می کرده است امروز که این تنها حکومت موجود در جهان به قتل عام مردمش مشغول شده است جمهوری اسلامی بیشتر از گذشته وقت و نیرو برای بقای اسد به کار می برد

کار جمهوری اسلامی به جایی رسیده است که مستقیمن  نیروهای سرکوب و کنترل بحران را به سوریه عازم کرده است و بسیاری از این پرسنل اعزامی در سوریه دستگیر و به وابستگیهای خود به نیروهای امنیتی رژیم اقرار کرده اند
مبارزان سوری دیگر تریدی ندارند که در سوریه همزمان با پاسداران جمهوری اسلامی و نیروهای سرکوب اسد می جنگند

تمام این سیاستهای ضد ملی و ایران ستیز را شخص خامنه ای به عهده دارد و باعث شده است که نام نیک ایران به انسانستیزی آلوده گردد. علاوه بر این  ، جمهوری اسلامی در سوریه خود را وارد باتلاقی کرده است که راه نجاتی از آن ندارد
جمهوری اسلامی به همان سرنوشتی دچار شده است که روسها در سال 1978 در افغانستان و آمریکاییها در ویتنام با آن روبرو بودند .آخوندهای حاکم به رهبری خامنه ای در ایران دانسته یا فریب خورده خود را با جنایات ضد بشری اسد هم شریک کرده اند .شما با رژیمی روبرو هستید که با میگهای روسی ملت بی دفاعش را بمباران می کند .کار اسد آنقدر وقیح و ضد بشریست که آنرا حتا با جنایات روسها در افغانستان هم نمی شود مقایسه کرد چرا که روسها با ملتی دیگر می جگیدند و بمب بر سر روسها نمی ریختند (در اصل فرقی نمی کند)ولی اسد ملت خودش را هر روز سلاخی می کند البته در ضد بشری بودن جنایات روسها و جمهوری اسلامی و بشار اسد تردیدی نیست همه این حکومتها دارند از قتل عام ملتی دفاع می کنند .جمهوری اسلامی ولی بیشتر از روسها در این منجلاب خود را فرو می برد چرا که مستقیمن با پرسنل نظامی وارد این جنگ شده است

بسیاری از خود می پرسند که چرا جمهوری اسلامی با این شدن و حدت از بشار اسد دفاع می کند و آیا واقعن برای جمهوری اسلامی می صرفد خود را اینگونه وارد درگیری و ماجراجویی کند که آخرش باخت صد در صد است
بشار اسد که حتا یک کشور عربی هم حاضر نیست به دفاع از او برخیزد و اخیرن در عربستان اورا از جمع کشورهای اسلامی هم اخراج کردند ، چه نفعی برای حمهوری آخوندی دارد که آنها حتا سرنوشت خود را با آن گره زده اند ؟

آیا خامنه ای و رهبری جمهوری اسلامی واقعن آنطور که می گویند با پشتیبانی همه جانبه از اسد در فکر دفاع از اسلام هستند  و آیا این روغ که گویی سوریه در  خط دفاعی علیه اسراییل است می تواند لحظه ای رژیمش را  نحات دهد ، همه می دانند که استانهای سوریی هم مرز با اسراییل دارای حداگثر امنیت  هستند  و در آن مناطق هیچگونه درگیری وجود ندارد .این ادعاهای آخوندی هم به مانند هزاران حرف و ادعای اپیشین دروغ است و دروغ است و دروغ .

حال که این ادعاها دروغ است پس رژیم چه هدفی از درگیر شدن در این جنگ داخلی با ملت اسیر و مظلوم  سوریه دارد ؟ آیا این حیات نظام جمهوری اسلامی نیست که در فرایند این جنگ مشخص می گردد و به این دلیل است که خامنه ای را اینچنین به تکاپو انداخته است ؟
بشار اسد (سوریه) در خاورد میانه دارای آنچنان موقیتی بود که جمهوری اسلامی از طریق خانواده اسد می توانست  تمام اهداف پلیدش را در دنیا به پیش ببر د وعملی کند
 به 3 نمونه اشاره خواهم کرد
رفیق حریری را در لبنان ترور کردند ولی هنوز نتوانستند در دادگاه بین الملی که برای همین منظور دایر گردیده است مسببین و آمرین آنرا شناسایی کنندد.همه می دانند که کار چه نیروههایی در منطقه بوده است ولی برای دادگاههای حقوقی باید تمام این احکام مستند و مدلل اثبات گردد تا حکم دستگیری ارسال گردد
انفجار سفارت اسراییل در آرژانتین اگر چه دلایل متقن در محکومیت سران جمهوری اسلامی موجود است ولی این پرونده هم هنوز باز است
ترورهای خارج از کشور رژیم که مهمترین آن ترور میکونوس در برلین ،قتل بختیار ،فرخزاد  و 100 ها تروری که به دستور رژیم در اقصا نقاط جهان در این 33 سال انجام گرفته است .در تمام این ترورها نیروهای  منطقه ای رژیم چه لبنانی و سوری و چه فلسطتینی و عراقی شرکت داشتند .دستور تمام این ترورها از بیت خمینی و خامنه ای یا دورانی هم از بیت رفسنجانی (اصلاحطلبان ؟) صادر می شد و برای عملییاتی کردن تمام این جنایات  از نیروهای سپاه قدس و با همکاری تروریستهای سوریه ای ،فلسطینی، لبنانی و عراقی استفاده  شده است و می شود

اگر بشار اسد نباشد حزبالله و جهاد اسلامی هم نخواهد بود.   نبود بازوی عملیاتی جمهوری اسلامی برابر است با از دست دادن ابزار عملی کردن سیاستهای فرست طلبانه  و انتقام گیرنده خامنه ای و ایل و تبارش (رفسنجانی ،احمدینژاد و در دوره خمینی تمام اصلاحطلبان حکومت) .این دو ابزار تنها ابزاری هستند که رژیم را سر پا نگاه داشته است است .همانطور که خامنه ای در ایران  به نیروهای سرکوبش تکیه زده و بدون آنها سریع فرو می ریزد ، در عرصه جهانی هم در کنار دادن ملیارها رشوه در این 33 سه سال برای خریدن سیاستمداران  ،از ترور و ایجاد جو وحشت در آمریگا و اروپا حداکثر استفاده را برده است
با نابودی اسد تمام مدارک و پرونده های تروریسم دولتی جمهوری اسلامی افشا می شود ،حتا دخالت نیروهای سرکوب لبنانی و فلسطینی در ایران و در جریان جنبش سبز رو خواهد شد ، فرض بگیرید (فرض محال ، محال نیست)، پرونده ترور ملک عبدالله در مصر به دستور خامنه ای و احمدیژاد به سوریها داده شده و مسول سوری این عمل خود دست به افشاگری زند آنوقت دیگر حتا احمدینژاد هم روی بوسیدن سلطان عربستان را نخواهد داشت  و یا اینکه  اصولن در ایران چه کسانی دستوردهنده این قتلها هستند و در این 33 سال چه افرادی ،  کدامین سیاستمداران جهانی و ایرانی را ترور کردند ؟ آنهم دقیقن قبل از روی کار آمدن جمهوریخواهان در آمریکا که منتظر این اسناد و پرونده ها هستند

بشار اسد در منطقه نباشد خامنه ای لخت و عور خواهد ماند و همه خواهند فهمید که اینها تا به کحاها دستشان در خون ایرانی و غیر ایرانی آلوده شده است در یک جمله بشار اسد و خامنه ای یک سر دارند بر روی دو تن ، هر یک از این دو تن نابود گردد قسمت دیگری هم از بین خواهد رفت

آقای رضا پهلوی مدتهاست که کمپین محاکمه خامنه ای برای جنایت بر علیه بشریت را راه انداخته است سایر هموطنان آسیب دیده ایرانی نیز در این 33 سال بارها دست به اقداماتی این چنین زده اند که آخرین مورد آن تریبون قتلهای  سال 67 در لندن بوده است امیدوارم که این عزیزان هم به این کمپین بپیوندند چرا که همه ما از یک سیستم در رنجیم
با پیگیریهایی که آقای رضا پهلوی انجام داده اند ،مسولین دادگاههای حقوق بشری همه یک صدا بر این راه کار مهر تایید زده اند که باید خامنه ای را از طریق شورای امنیت سازمان ملل به محاکمه کشاند (وکیل فرانسوی آقای رضا پهلوی در همین راستا مشغول فعالیت هستند) و از آنجایی که تمام قتل عامهای سوریه با موافقت و آگاهی شخص خامنه ای صورت می گیرد
باید به کمک مبارزین  حقوق بشری و فعالین سوری این پرونده جنایات خامنه ای را قطورتر کرد

در این مسیر بسیاری از مبارزان سوری شروع به اقداماتی کرده اند و می خواهند در کمپین محاکمه خامنه ای فعالانه شرکت کنند ما از تمام مبارزین چه سوری و چه ایرانی می خواهیم که به این کمپین بپیوندند چرا که سر چشمه فساد و جنایت در بیت رهبر جمهوری اسلامی ایران است همه ما باید به کمک همدیگر این سرچشمه را بخشکاننیم
ملت ایران و سوریه متحد در مقابل دو جنایت کار و دشمن بشریت ایستاده اند ایران و سوریه یک دشمن مشترک دارد باید متحدن دستهای این دشمن واحد را از جان و مال و ناموس ایران و سوریه قطع کرد

در همین رابطه شما را دعوت می کنم به دیدن فایلی که این مبارزان با زحمت بسیار و در زیر تیغ حاکمان خونریز آماده کرده اند


فرید

تلاش ۸ ماهه رضا پهلوی برای محاکمه علی خامنه ای