۱۳۹۱ بهمن ۲۹, یکشنبه

پاسخ کوبنده و شجاعانه رئیس جمهور به بیانات رهبر عظما !

بگم ، بگم ، آره بگم.... نه امرور نمی گم ،، در این رابطه بعدن با مردم صحبت خواهم کرد .من  مثل اون معاند عراقی که تقلبی رئیس مجلس شد بی غیرت نیستم ، که فوری بگم به نام امت مسلمان غلط کردم ،......من چند روز دیگر خواهم گفت که از رئیس مجلس به آقا نزدیکترمهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر