۱۳۹۲ تیر ۳۱, دوشنبه

مزدور کسیست که بابت فعالیت سیاسیش مزد می گیرد (افشای یک سند)


و اینگونه 34 است که سرمایه های این ملت بابت حفظ رژیم به جیبهای مزذوران سرازیر شده و می شود
باید دقت کرد که افشای این سند ؛ فقط یک نمونه از هزاران قراردادیست که به بیرون درز
کرده و به دست رهسا نیوز ، سایت طرفدار آقای کروبی افتاده و اونها هم این بارمصلحت دیدند که پخشش کنند
در خارج از کشور شاید به این قراردادها هم نیاز نباشد ، چراکه شرکتهای نفتی وابسته به جمهوری اسلامی با دست باز و بدون ترس از خبرنگاران با شرف به حساب این مزدوران فرهیخته ملیونهای ناقابل را واریز می کنند و آب هم از آب تکان نمی خورد غالب فعالیتهای پرو رژیمی از همین گونه است ، یعنی پولی بابتش هزینه شده است ،

حتما شما هم این روزها و قبل از اعلان اعضای کابینه شیخ حسن ، با مواردی برخوردید که ناگهان می شنوید یا می خوانید که، طرف تا دیروز یک انقلابی سکولار برانداز و دو آتشه بوده ولی یهو میشه طرفدار اصلاحطلبات ورفسنجانی ورفته حتی به روحانی هم رای داده ، خوب این دیگه با مواضع تا کنونی این فرد نمی خونه ، اینجا باید دانست ، که قراردادها نوشته شده .

شما اگر مواضع گذشته این نوع سایتها یا افراد را بررسی کنید می بینید که دارای نظرات بسیار براندازانه بوده و حتی در یکی از دکانهای خارج از کشور هم که نام سازمان شناسنامه دار را هم بر خود گذاشتند عضو هست ، ولی می بینید که درست در حساسترین برحه زمانی و به ناگهان چرخشی 180 درجه ای کرد و روش را تغییر داد و از جمهوریخواه و پادشاهی خواه دو آتشه ناگهان به اصلاحطلب شزمنده نقل مکان کرد ، بدانید که تفاهم نامه ای در کار است 
خلاصه هر وقت دیدید که بعد از مدتی سکوت برایتان از دکتر جون روحانی عکسی قشنگ و بدون توضیح زدم بدانید که کار از کار گذشته :))
آنموقع آدم با اصلاحطلبان معروف و غیر معروف، هم مهربون می شه، و هم اینکه به آنها کمتر از جان نمی گه ، از هر چه طرفدار پادشاهی و براندازه به بدی یاد می کنه اگر چه تا یک ماه پیش خود یکی از آنها بوده ، مورد بعدی : طرف یک جمهوریخواه افراطی و برانداز بوده و ناگهان چنان با اصلاحطلبان ، ملیحانه برخورد می کنه که گویی یکی از اعضای خانوداه آنهاست (مثالهاییست که آنها را به خوبی مشناسید ولی از بردن اسامی فعلا معذورم) 
خلاصه دنیای ما دنیای بسیار جالبی شده است 
همین دنیا ولی محل بسیاری شوکها نیز هست، طوری که تمام معادلات کهنه را به هم خواهد زد (مصر). آنموقع به جای یک سند تاقابل ، هزاران سند مزدوری بیرون خواهد آمد (اسناد همکاری بسیاری از شهروندان "فرهیخته" آلمان شرقی که با اپوزسیون همکاری داشتند و همزمان برای سازمان اشتازی آلمان شرقی نیز جاسوس می کردند ، بعد از 13 سال 
همچنان بیرون می آد ، بسیاری به خاطر لو دادن نزدیکترین کسانشان چه سیاسی و چه خانوادگی خود کشی کردند


منبع این سند