۱۳۹۲ دی ۱۷, سه‌شنبه

17 دی 1314 ، روز آزادی زن ایرانی بعد از 1500 سال ، فرخنده باد

 این روز در تاریخ ایران را باید ارج گذاشت و آنرا به عنوان روزی درخشان در کل تاریع ایران  به زنان ایرانی فرخنده باد گقت
شاهان وطن پرست ایرانی رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه فقید ، تنها رهبران سیاسی ایران بودند که در طول تاریخ 1500 ساله ایران ، برای اولین بار به زنان آزادی پوشش، آزادی کار ، آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن ، ممنوعیت ازدواج دختران ایرانی فبل از 18 سال ، تحصیل رایگان ، همگانی و اجباری را در ایران ممکن کردند

با وقوغ انقلاب اسلامی در سال 1357 ، آخوندها به کمک "روشنفکران " بی سواذ و قلابی ، تمام آن آزادیهای 57 ساله را دو باره از زنان پس گرفتند
روز 22 بهمن برای زنان ایرانی روزی سیاه بود ،  از این روز به بعد سرکوب سیستماتیک زنان به مانند دوران قاجار و قبل از آن دوباره  آغاز شد