۱۳۹۲ تیر ۱۱, سه‌شنبه

این است بهار عربی ، دیکتاتور مذهبی مصر به زیر کشبده شد ؛ ملیونها سکولار در خیابان

 از مصر بیاموزیم تغییر مسالمت آمیز قدرت را ؛ آنها اصلاحطلب ندارند

ملیونها مصری برای شب چهارم  در خیابانها
روزها کار می کنند و شبها به میعادگاه ملی خود یر می گردند ، آنهایی که بیرون گود نشستن و نظاره گرند و هر از مدتی
 طلبکارانه از اپوزسیون  می پرسند ، که چه باید کرد و چگونه می شود حکومتها را به زیر کشید ، وقایع مصر را دنبال کنند ، آنچه که امروز در مصر می گذرد ، تئوری نیست ، کوران سهمگین عمل و تغییر در تاریخ است ، تاریخ مصر دارد ورق دیگری  می خورد ، چون اصلاحطلب ندارند.

قولهای پوپولیستی روحانی در مصاحبه چند هفنه پیش با چلچراغ

این مصاحبه ایشون قبل از پروژه انتخابات بوده ولی چرا امروز به موضوع داغ تبدیل می کنند 
همه ما می دانیم که  در پروژه روحانی سازی  قولهایی بی پایه و پوپولیستی به مردم دادند 
 جالب اینجاست که طرفداران جنبش بنفش امروز سعی در بزرگ کردن آنرا دارند چرا 
فقط دو دلیل دارد 
الف - این طیف چیزی در چنته ندارد و می خواهد روحانی را به حساب قولهایی که داده و دیگر اعتقادی به آنها ندارد،مطرح کنند
ب- به او یادآوردی کنند که حرفی بزن ، کاری بکن ، ما داریم ناامید می شویم به خصوص وقتی می شنوند که الله کرمها دارند خود را آماده می کنند تا برای زدن اصلاحطلبان جو را متشنج کنند
نکته مهم دیگر اینجاست که روحانی به هیچ یک از آن قولهاقبل از انتصابش ، هیچ اشاره ای نمی کند ، آیا دلیل این سکوت مطلق روحانی این نیست که دروغ می گفته و امروز به حرف رهبرش خامنه ای رسیده است و نباید حرفی بزند که آنرا نمی تواند عملی کند
روحانی بعد از انتصابش گفت دولت من دولتی فرا جناحی خواهد بود ،  در لینک زیر ببینید اژه ای ، قدرتمندترین وزیر خامنه ای در دولت اححمدینژاد و روحانی چه می گوید  

http://www.roshangari.net/1392/04/11/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8/