۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۳, جمعه

شورای ملی ایران حتا می تواند جایگاهی برای آقایان موسوی ، کروبی و خاتمی باشد اگر منشور شورا را بپذیرند !

این روزها و بعد از تشکیل موفقیت آمیز اولین مجمع موسسین شورای ملی ایران بسیاری که انتظار داشتند تا از انها دعوت ویژه ، برای شرکت در مبارزه به عمل آورده شود ، ویا به هر دلیلی(عدم شرکت حضوری در محل مجمع) در انتخابات شورا انتخاب نشدند شروع به پخش نوارهای ویدئویی از مسولین این شورا کرده اندو می خواهند چنین القا کنند که اگر افرادی در گذشته با جنبش سبز هماره بوده اند و فعالیتی داشته اند این را جزو کارنامه منفی آنها قرار دهند و به خیال خود افشاگری کنند برخی نیز دلیل انتفاد خود را دیپلماتهایی می دانند که قبلن جزو کادر وزرات خارجه رژیم بودند

می خواهم به تمام این ناراضیان گوشزد کنم که نه تنها فعالیت این افراد در شورای ملی ایران ضعفی برایشان محسوب نمی شود، که اتفاقن نقطه قوت شورا می باشد
مگر شما نمی خواهید جمهوری اسلامی را به زیر کشید؟ به زیر کشیدن یک حکومت چگونه ممکن می گردد؟ آیا غیر از این است که نیروی کارامد و فعالش را
به طرف خود بکشید ؟ آیا نیروهای اپوزسیون سوریه  و دیگر کشورها چه می کنند ؟ آیا وقتی نخست وزیر اسد که تا دیروز در جبهه اسد فعالیت می کرد وقتی که به سوی مخالفین می رود از او با آغوش باز استقبال نمی کنند؟

من همانطور که در تیتر قید کردم ، شورای ملی ایران  باید درهایش تا آنجا باز باشد که حتا اگر ،نیروهای منطقی و ناراضی نظامی و انتظامی از پاسدراران گرفته تا ارتش و ادارات حکومتی ، خواستند از جمهوری اسلامی کنده شوند و به سوی شورای  ملی آیند ، از آنها نه تنها به گرمی استقبال کنیم که باید در ارگانهای تصمیم گیری هم قرارشان دهیم تا مشوق دیگر نیروهای درون رژیم برای جدا شدن و نشانه رفتن نوک تیز پیکانشان  به سوی خامنه ای و نیروی امنیتی نظامی اطرافش گردد
 ما حتا باید درهای این شورا را به روی افرادی مثل خاتمی،موسوی و کروبی هم باز گذازیم با یک شرط که آنها تصمیم خود را . گرفته و خواهان انحلال رژیم وقبول موازین و منشور شورای ملی ایران باشند

ما می دانیم که در سال 1360  مجاهدین در کندن بنی صدر رئیس جمهور وقت رژیم بسیار هوشمندانه عمل کردند و صربه کاری  بر پیکر نظام و شخص خمینی زدند .به خصوص وقتی می بینیم بنی صدر خود را عاشق خمینی می دانست . حال بگذریم که وقتی   استبداد ایدئولوژیک و ساختار  دینی درون سازمانی  با رفتن  سازمان مجاهدین خلق به سوی  دشمن در حال جنگ باایران و 
ایرانی( صدام ) همراه شد ، باعث بی آبرویی وشکست این  سازمان در تمام عرصه ها گردید

اصولن تنها راه ما برای پیروزی بر جمهوری اسلامی همین است ما باید بتوانیم تمام نیروهای ناراضی و تاثیرگذارجمهوری  .اسلامی را به خود جذب کنیم. اینکه آیا کسی در گذشته دارای چه سیاستی بوده است ، نباید امروز برای ما در اولویت قرار گیرد. اولویت ما امروز تجزیه نیروهای رژیم ، و جذب یا خنثا کردن تمام نیروی فعال آنها باید باشد

کسانی که در قتل و غارت  دست داشته اند باید در دادگاههای عادلانه فردا پاسخگو باشند ما نه دادگاهی داریم و نه می توانیم اینها را به محاکمه بکشیم سیاست امروز ما به ما این اجازه را نمی دهد جرم حقوقی این افراد را باید دادگاههای صالحه مورد بررسی قرار دهند آنهم در فردای آزاد ایران

در اینجا باید اصلی را متذکر شد که جذب این افراد نه برای اصلاح رژیم که برای به زیر کشیدن آن است و نیروی افراد جذب شده باید فقط و فقط در مسیر نابودی سسیتم سنگسار و قتل و اعدام ، هدایت شود و نه شامورتی بازیهای رسوا و عیان اصلاحطلبان 
در مبارزات تمام کشورها این سیستم جذب و به خدمت گرفتن نیروهای موثر حکومتها سیستمیست آشکار و بسیار موثر که اگر می خواهیم بدون کشت و کشتار و جنگهای مسلحانه خونین در کشورمان ، جمهوری اسلامی را سرنگون سازیم تا انتخابات آزاد در کشورمان ممکن گردد ، تنها راهش همین است

 راههای دیگری هم هست  نیروهایی منتظر نتیجه تعاملات جمهوری اسلامی با کشورهای غربی هستند  و اگر این کشورها تصمیم گرفتند با رژیم وارد جنگ شوند آن موقع به آنها می خواهند به عنوان نیروی پیاده نظام ناتو و در کنار سربازان آمریکایی وارد ایران شوند .که با ادمنیستزاسیون کنونی حاکم در آمریکا چنین سیاستی تقریبن غیر ممکن است و علاوه بر این ژنرالها نظامی آن کشورها تصمیم خواهند گرفت و نه رهبر این یا آن سازمان مورد نظر ، حتا اگر آینده به ما چنین سیاستی را هم نحمیل کند روزی باید در آن کشور انتخابات آزاد برگزار شود ، ایرانیان نه عراقی هستند و نه افقانشتانی  ، کشور ما 100 سال پیش تنها کشور منطقه بود که برای مدرنیته انقلاب مشروطه انجام داد 

راه سومی هم هست که از کشورهای عربی منطقه و با کمک آنها وارد عملیات مسلحانه شوید ، این شویه را چند گروه قومی و سازمان مجاهدین سالها آزمایش کردند و جر نابودی هزرارن انسان ، نتیجه دیگری عایدشان نشد و همه این گروهها امروز راه حل مسلحانه را طرد کرده و خودد را مدرن ، سکولار  و سوسیال دموکرات  می دانند و همانطور که نوشته شد منتظر تصمیم کشورهای غربی هستند

راه اصلاحطلبان هم که سالهاست به شکست انجامیده و با سیرک انتخاباتی خامنه ای در دو ماه آینده و عدم دخالت دادن این نیروها ، در این سیرک باید منتظر پایان حتمی این جریان بود و بعد از این انتصابات دیگر اصلاحطلبی یارای سخن گفتن از اصلاح 
جمهوری اسلامی را نخواهد داشت . البته اگر تا آن موقع شرایط کشور عادی بماند

 برای ایرانیان وطنپرست و کنشگران سیاسی از هر نحله و خانواده سیاسی  چه مشروطه خواه و چه جمهوریخواه راه دیگری باقی نمی ماند ، جز همبستگی و پیوستگی چه در شورای ملی ایران و چه در هر ارگان دیگری در نهایت همه باید به هم برسیم اگر که خواهان نجات کشور عزیزمان ایران هستیم

پاینده ایران

فرید