۱۳۹۳ آذر ۸, شنبه

کوروش بزرگ ، ای میهنپرستان ایرانی که برای این آب و حاک جانها فدا کردید، سر از خاک بر کشید و ببنید اینجا امروز چه می کنند


حکم کور کردن چشم با اسید و بریدن گوش
کوروش بزرگ ، ای میهنپرستان ایرانی که برای این آب و حاک سر در قعر خاکش فرو بردید ، سر از خاک بر کشید
و ببنید در این مهد فرهنگ و تمدن جهانی که روزی لوخ کوروش کبیرش مبنای حقوق بشر جهان می گردد، که روزی رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه فقید حاضرنبودند حتی به قیمت قطع اعضای بدنشان سند جدایی بخشی از این حاک را امضا کنند ، امروز در چه منجلاب و قهقرایی دست  پا می زند 
اینجا ایران است کشور خیام و حافظ اینجا مهد نظام الملک و فروغیهاست در اینجا فردوسی از جان خرد سخن می راند در این کشور که روزی پادشاهش جهانی را فرمانروایی می کرد و سحن داد حاکم بود ، امروز اسید است که حکم می راند 
...........
هرانا – فردی که ۱۰ سال قبل جوانی را مورد حمله اسید قرار داده بود به قصاص از ناحیه چشم راست و لاله گوش چپ و همچنین پرداخت دیه بابت سایر جراحات محکوم شد.

۱۳۹۳ آذر ۶, پنجشنبه

فریادهای زیرزمینی از سری برنامه های رسانه تلویزیون افق ایران

رسانه افق ایران هر شب ساعت 20 به وقت ایران
فریادهای زیرزمینی برنامه اول
برنامه مسابقه موسیقی که با حضور هنرمندان ایرانی و انتخاب مردم به بهترین آوای ملی ـ میهنی جایزه ویژه ای اختصاص داده می شود.