۱۳۹۲ مرداد ۸, سه‌شنبه

اقرار به محبوبیت پهلویسم در داخل ایران از زبان کارگزاران جمهوری اسلامی

.................................................................فریادهای ضد مستند رضا شاه رو به فردا دارد و نه دیروز

در سایت حکومتی خبر آنلاین که گوبا به علی لاریجانی رئیس مجلس نزدیک است، نقدی را بر مستند رضا شاه با این
مقاله با این پاراگراف شروع میشود
که
- پخش مستند "رضاشاه" از شبکه "من و تو" حسابی خبر ساز شده. قابل پیش بینی هم بود. به هرحال طبیعی است که روایت زندگی خاندان پهلوی برای خیلی ها جذاب باشد، به ویژه برای نسلی که می خواهند بدانند چرا پدران آن ها کمر به نابودی حکومت پهلوی بستند.حقیقتش را بخواهید آن ها پاسخ این پرسش را نمی توانند از 
شبکه های رسانه ملی دریافت کنند.
، مقاله می خواهد چنین القا کند که گویی محبوبیت خاندان پهلوی ( رضا شاه ، محمدرضا شاه و شاهزاده رضا پهلوی ) به این دلیل است که جمهوری اسلامی و صدا و سیمایش نمی توانند به خوبی این خاندان را افشا کنند ، و به همین دلیل آنها اینهمه در داخل ایران محبوبیت کسب کرده اند ، نویسنده در قسمت دیگری از این نوشته تصریح می کند که هر چه جمهوری اسلامی از آنها بد می گوید مردم آنرا هم به حساب کل دروغهای این سالها قرار داده و تبلیغات ما به عکس خوذش تبدیل می شود. اگر چه در قسمتی از این نوشته ، می خوااهد سیستم تبلیغی جمهوری اسلامی را نقد کند و بدون توجه به این تناقض که خود دچارش شده است می نویسد

که
کلماتی مثل: "خیانت" و"وابستگی" و"غارت بیت المال" آن قدر به راحتی به این و آن عطا شده که دیگر کارآیی خود را از دست داده.علاوه بر این نمی توان یکسره همه چیز را منکرشد. مردم راه آهن و دانشگاه و استادیوم ورزشی را به چشم می بینند،هرچه قدر هم من وشما بگوییم این بناها با انگیزه های سیاسی ساخته شده اند فایده ای ندارد

همانطور که مشاهده شد مقاله نویس خود اقرار می کند که خدمات این بزرگمردان را نمی شود انکار کرد وقتی مردم هنوز از آنها استفاده می کنند ، همی او ولی به صدا سیما ایراد می گیرد که ضعف تبلیغی آنهاست و نه علاقه مردم به این خانواده میهن پرست

دلیل استفاده آگاهانه و غلط انداز از این تیتر هم در همین راستا برگزیده شده است که چون تبلیغات جمهوری اسلامی موثر نیست پس وقتی مستندی از این خانواده مورد پذیرش ملیونی قرار می گیرد ، در اصل این صدا و سیما هست که با تبلیغ نا درست باغث کمک به چنین مستنداتی شده است.

این آقا فکر می کند که تمام حفایق را می شود با پروپاگاندا و اگیتاسیون برعکس کرد ، او ولی فراموش کرده است که حقیقت برای همیشه زیر ابر نمی ماند و بخصوص در عصر اینترنت

ترس و درد جمهوری اسلامی نه از پادشاهان فقید پهلویست (آنها که دیگر نیستند ) بلکه وحشت آنها و تمام مزدورانشان امروز از ادامه دهندگان راه آنهاست ، که امروز در شورای ملی ایران و سخنگویش شاهزاده رضا پهلوی متبلور شده است و دیر یا زود مردم ایران هم به مانند مصر ، تونس و .....خود انتخاب خواهند کرد که چگونه حکومت کشورشان را شکل دهند ، بدون ترس از زندان و شکنجه و اعدام 
 در آن روز رادیو و تاویزیون ملی ایران هم مکانی خواهد شد برای تبادل نظر تمام ایرانیان با هر عقیده و تفکری و نه به مانند امروز که فقط یک نگاه به تاریخ طرح می شود ـآنهم نگاه یک اقلیت مطلق که در اطراف خامنه ای گرد آمده اند و هدفشان نه کشف حقیقت که نابودی آن است ، نتیجه این نگاه ایدئولوژیک به تاریخ باعث شده است که مردم هیچگونه اعتمادی به تاریخ بنویسان حکومتی در صدا و سیما نداشته باشند و ایراد مقاله نویس هم به همین بی اثر بودن این شیوه کهنه و عقب مانده است 

در رابطه با تبتر غلط انداز این مفاله هم باید گفت که صدا و سیما نه تنها هیچ همکاری با دشمنانش نمی کند ، که اگر می توانست به کمک پارازیت و سایر امکانات فراوانی که رژیم در اختیار دارد ، از ساخت چنین مستند هایی با تمام قوا ، جلوگیری به عمل می آوردند ، منظور این آقا هم کمک غیر مستقیم است که توضیح داده شد.
سایت تابناک هم همین نوشته را امروز در سایتش قرار داده است
به هر رویی نوشته قابل تاملیست
......................................................................
لینک این مقاله