۱۳۹۲ بهمن ۲۵, جمعه

داریوش مهرجویی کارگزدان سینما ، خودشان سناریو می نویسند ، فیلم درست می کنند ،فیلمها را به فستیوال فجر می آورند و به خودشان هم جایزه می دهند این جشنواره فجر افتضاحست

داریوش مهرجویی در مصاحبه با بی بی سی فارسی (از دقیقه 41 تا 44:40)  در رابطه با مکانیسم  حاکم بر جشنواره فجر چنین گفت 
من در فجر شرکت نداشتم و لی طراحی این نوع فستیوالهای هنری در کشورمان افتضاحیست که شما در هیچ کشور دیگر نمی بینید ، در ایران اینها می دوزند و می پزند و بعد هم با هم می خورند 
او با نفد متودولوژی حاکم بر جشنواره فیلم فجر توضیح داد که روش رایج در سینمای ایران اینگونه است که دولت شرکتهایی را درست می کند و با صرف هزینه های 10 تا 15 ملیاردی به افراد خودی ، هم سناریو می نویسد، هم فیلم درست می کند و بعد هم همانها را به هئیت ژوری معرفی می کند وبعد همانها جایزه ها را می گیرند 

آقای مهرجویی در بخش دیگر این مصاحبه با انتقاد از روش حاکم بر سینمای کشور ادامه داد که شرکتهای وابسته به دولت و آن خودیها ، سالی 70 تا 80 فیلم می سازند که 90 درصد اینها با دستور دولت ساخته می شود و سپس در چنین روزهایی خودشان هم هیئت داوران ژوری را تعیین می کنند و به همان فیلمهای از فبل ساخته شده جایزه می دهند ، الان در سینمای ما خودی و ناخودی و بی خودی وجود دارد

داریوش مهرجوی با نگرانی از وضعیت فیلم و صنعت مونوپولیزه شده سینما به وسیله دولت ادامه داد که : سناریو را خودشان می نویسند و جایزه را هم خودشان به خودشان می دهند ، اینها قبیله ای و خانوادگی همه چیز را در اختیار خود گرفته اند و یک تیکه کوچکی را هم میندازند جلوی پای دیگران تا دل آنها را هم به دست آورند و بخش خصوص باید برود بمیرد و برای خود بپلکد