۱۳۹۲ فروردین ۱۲, دوشنبه

اصلاحطلبان باید توبه کنند ، تا مورد قبول خامنه ای قرار گیرند

عسگرولادی تاجر ملیاردر محبوب خامنه ای و خمینی ، که در ماههای اخیر دوندگیهای زیادی کرد تا شاید شرایط برای شرکت  ، اصلاحطلبان در انتخابات را فراهم آورد و دوباره حمهوری اسلامی را به مانند 2 خزداد نجات دهد ، تیرش یه سنگ خورد 
سایت اصولاگرای بازتاب از قول عسگراولادی می نویسد که نمام کسانی که در جنبش سبز شرکت کرده بودند باید توبه کنند تا 
مورد بخشش واقع گردند
عسگر اولادی این صخبت را نه از قول خود که از جانب خامنه ای عنوان کرده است او می گوید
: شکستن حصر اینها کار قضایی و امنیتی است و به آنها مربوط می‌شود اما حصر این افراد بدون محاکمه انجام شده و از نظر بنده دادگاهی در این ‌باره تشکیل نشده است توبه کردن و ارائه توبه‌نامه به مقام معظم رهبری به صورت پنهان و یا آشکار باید شرط شکستن حصر آنها شود و بعد از رهبری هدایت بخواهند.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری نسبت به این دو نفر محبت فرموده‌اند، گفت: موسوی و کروبی از راه‌هایی که برای آنها باز شده بود استفاده نکردند و حصر این دو نفر از راهی که رهبری صلاح می‌دانند برداشته شود اما توبه شرط آن است.
عضو تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اصلاح‌طلبانی که در فتنه شرکت داشتند و سکوت کردند باید از آن تبری بجویند و توبه کنند. 
همانطور که می بینید خامنه ای حتا به اصلاحطلبان وقت شرکت در شعبده بازی کاندید شدن برای اتبصاباتش را هم نداد تا آنها را  در شورای نگهبانش رد صلاحیت کند باید به خاتمی گفت مبارک باشد اینهمه پیروزی