۱۳۹۲ اردیبهشت ۶, جمعه

مخالفین شورای ملی ایران ، و ایرادات آنها از رضا پهلوی به عنوان یک عضو این ساختاردموکراتیک


کدامین جریانات سیاسی با هر گونه اتحاد مخالفند و چرا
  بسیاری از مخالفین شورای ملی ،  با هرگونه آلترناتیو سازی چه در داخل و چه خارج از کشور مخالفت می کنند اینها غالبن در چارچوب همان طیفی قرار دارند که معتقد به قانون اساسی ضد دموکراتیک جمهوری اسلامی و در نتیجه حمایت از ادامه سیستم ولایت فقیه و حکومت جمهوری اسلامی می باشند که آنها را در عرف سیاسی و در ایران به غلط اصلاحطلب می نامند
اصلاحطلبان به خوبی می دانند که در صورت انتخابات واقعن آزاد در ایران که تنها هدف شورای ملی ایران است آنها دیگروجود نخواهند داشت ، و اگر جرات عرض اندام هم به خود دهند در مقابل کاندیدهایی مثل رضا پهلوی کمترین شانسی ندارند و به همین دلیل و دهها دلیل دیگر است که حاضرند هر گونه همکاری را با حکومت داشته باشند

این طیف که به خاطر شکست دوران خاتمی امروز از اقبال کمتری حتا نسبت به باند احمدینؤاد برخوردار است و به همین دلیل  امروزه  دارای کمترین طرفداران مردمیست ، به صورت افراد در رسانه های بی بی سی و صدای آمریکا و دهها رسانه  دیگر یک وظیفه را دائم تبلیغ میکنند و آن این است :" ما در خارج نباید آلترناتیوسازی کنیم ، ما باید منتظر داخل باشیم " تمام اینها یا به خاتمی و رفسنجانی و یا به سایر اصلاحطلبان رانده شده از قدرت وایسته اند اینها بقایایی سازمانهایی هستند که هنوزدر سازمان اکثریت و  حزب توده یا جریانات نهضت آزادی و جبهه ملی خود را تعریف می کنندد ( برای بیشتر روشن شدن این گفتمان به 

در اینجا باید به تعدادی از طرفداران سلطنت هم برخورد کرد  که اگر چه اقلیت مطلقی هستند ولی بسیار فعالند این طیف هم با هر گونه اتحادی به جز جاوید شاه گویان مخالفند و آنرا خیانت به خود و آرمان خود می دانند / این افراد  حتا از هتاکی به آقای رضا پهلوی  هم چشم نمی پوشند و از زوایای گوناگون سعی در جلوگیری از اتحاد ایرانیان و تشکسل شورای ملی ایران  می کنند البته به خاطر کم اهمیت بودن این نیرو از پرداختن به آنها صرف نظر می کنم ، اکثریت قریب به اتفاق طیف طرفداران پادشاهی نیروهای دموکراتی هستند که خواهان یک اتحاد ملی می باشند ودر روند تشکیل شورا همراه با هزاران جمهوریخواه دیگر نقش فعالی را داشته اند
سوال من ولی  از افرادیست  که خود را سکولار دموکرات  می نامند ولی با اتحاد تمام نیروها و منجمله شورای ملی ایران هنوز مخالفند ؟ پرسش من از این نیروهای پراکنده این است که آیا امروز جزء  سه  گزینه زیرین راهی دیگر باقی مانده است
:  -الف : در خدمت رژیم باقی ماندن
ب: با اصلحطلبان شریک شدن و منتظر حکم خامنه ای ماندن
 پ :  آستینها را بالا زدن و دست به اقدام زدن کاری که دهها گروه گوناگون وبا افکار گوناگون در جهت تشکیل شورای ملی هستند

ما همه به خوبی می دانیم که هیچ نحله فکری به تنهایی نمی تواند دست به اقدام بزند و تنها در صورت یک اتحاد فراایدئولوژیک،فرامسلکی و فرا حزبیست که می توانیم در ایران و در سطح جوامع بین المللی از اقبال نیک برخوردار شویم


شرایط تشکیل شورای ملی ایران و آلترناتیو کهنه و پوسیده اصلاحات دینی
در شرایطی که نیروهای معتقد به اصلاح رژیم تمام آبروی نداشته خود را در پای رژیمی مستبد و رهبری خونریز می ریزند تا 
جایی که خاتمی تمام پرده ها را می درد و می گوید اگر بیایم،در چارچوب رهبری و نظام خواهم بود
و برایش مهم نیست که هنوز رفقایش را همین رهبر و نظام در حصر دارند. برای خاتمی و اصلاحطلبان مهم نیست که دهها هزار 
 انسان بی گناه فقظ به خاطر اعتراض به تقلب آشکار رهبرش  آنهم برای حفظ نظامش اعدام،شکنحه،فراری وکهریزکی شدند
آیا خاتمی نمی داند که  در جمهوری اسلامی مهم نیست چند نفر رای می دهند و چه کسانی از صافی شورای نگهبان و رهبرش  مجوز شرکت در سیرک انتخاباتی را می گیرند ؟ خاتمی آیا نمی داند که مهم در این نظام آن نامیست که  گوینده رادیو و تلویزیون حکومتی دقایقی قبل از اعلان از رئیسش و او هم مستقیم از دفتر رهبرش می گیرد تا رئیس جمهورش را به همگان اطلاع دهد؟
خاتمی خوب می داند که اینها همش بازیست او کاملن مطلع است که اگر خامنه ای نخواهد نه او ونه هیچ اصلاحطلب دیگری شانسی نخواهند داشت و دقیقن از همینجاست که به درگاه او استغاصه می کند.او می داند که حتا اگر بتواند وارد گود شود حتا از دوران ریاستش هم بی توانتر و بی قدرت تر خواهد بود با این وجود ترس از سقوط نظامش اورا به تکاپو انداخته است . برایش نه انتخابات آزاد مطرح است و نه اعتقادی دارد ، او خوب می داند که دوران او و تمام اصلاحطلبان 2 ماه دیگر کاملن سپری خواهد  
 شد طیف اصلاحطلب در ناامیدی مطلق به سر می برد و خود را با این امید واهی روی آب نگاه داشته اند که شاید خامنه ای سرعقل آید و آنها را در قدرت شریک کند

خامنه ای در چه شرایطی سراغ اصلاحطلبان خواهد رفت البته اگر آن موقع دیگر دیر نشده باشد؟
خامنه ای ولی هوشیار تر از آن است که در این شرایط به عقب برگردد او معتقد است که با همین روش (ادامه استبداد مطلق) می
 تواند خود و حکومتش را نجات دهد . زهی خیال باطل ، پایان این مسیر را دیگران رفته اند صدام و قذافی فقط دو نمونه می باشند سقوط سیستمی که به 1000 سال پیش برگشته است دیر یا زود  فرا خواهد رسید ، اصلاحطلبان دقیقن از همین می ترسند و می   
.خواهند غیر ممکن را ممکن کنند ولی شکستشان حتمیست
حال وقتی طیف گسنرده چهره های اصلاحطلب که در خارج از کشور هم با سرمایه های ملیونی مشغول لابی برای حفظ رژیم هستند شکست بخورند ، سپهر سیاسی اپوزسیون ایران چگونه تغییر خواهد کرد؟ آیا در این اوضاع نیروهای سکولار و دموکرات باید دست رو دست گذاشته و منتظر تغییر و نحولات درون رژیم باشند ؟  یا باید دست به اقدام زنند ؟ شورای ملی ایران دقیقن در این شرایط به پا می خیزد و آماده می شود ایرانیان باید بتواند آلترناتیو این حکومت روبه زوال دینی را ، تشکیل دهند  شورای ملی  .آن آلترناتیویست که ققنوس وار از خاکستر خود بر خواهد خواست چرا ملت ایران امروز هیچ راهی جز تشکیل چنین شورایی ندارند ؟ ممکن است هنوز باشند افرادی اینجا و آنجا که چشم امیدشان به این یا آن چهره اصلاحطلب در خصر و یا آزاد باشند ولی همه به خویی می دانیم که این طیف یا خود را به نفهمی زده اند و یا اینکه غافل از آن هستند که استبداد مذهبی و ذر راس آن ولایت فقیه به هیچ وجه راضی نخواهد شد که کمترین امتیازی به آنها بدهد
رهبریت رژیم فقط در یک شرط به آنها نیاز خواهد داشت آنهم فقط زمانی است که سرنگونی خود را در چند قدمی ببیند ، البته اگر آن موقع دیر نشده باشد ،  ما امروز در چنین شرایطی نیستسم ، این شرایطی در دو حالت زیر به وقوع خواهد پیوست الف : جامعه جهانی التیماتوم جنگی دهد و مصمم برای تحمیل یک جنگ به حکومت    ب : دوباره ملیونها نفر در خیابانهای تهران و شهرستانها خواهان نابودی کل رژیم شوند . تنها در چنین اوضاعی ، خامنه ای ممکن است به این یا آن چهره اصلاحطلب رجوع کند . جالب اینجاست که اصلاحطلبان با سیاستهای نادرست خود بیشترین امکان را به جناح غالب حکومت دادند تا آنها را سرکوب کند
دلیل اینکه به این موضوع بیشتر پرداختم این بود که بسیاری از آنها از ما می خواهند که سکوت کنیم و دست به ایجاد هیچ اتحادی نزنیم تا مبادا خامنه ای ناراحت شود و شاید رحمی کند و خاتمی یا موسوی را دوباره به بازی بگیرد ، آنها غافلند از اینکه خامنه
ای در شرایط ضعف و زبونی شماها  احتیاجی به شما نخواهد داشتشورای ملی ایران محکوم به پیروزیست
با این توصیف آیا وطنپرستان و کنشگران سیاسی ایران راه دیگری جز تشکیل آلترناتیو شورای ملی ، برایشان باقی مانده است ؟ به نظر من خیر
متاسفانه هنوز برخی هم در گیر و دار جریانهایی گرفتارند که چشم امیدشان به دولت آمریکاست و منظرند تا آنها دست به کاری بزنند و به جای رجوع به ملت ایران اینها شانس خود را فقط در بین سیاستمداران آمریکایی و اروپایی جستجو می کنند غافلن از اینکه ممکن است مورد معامله وبازیهای سیاسی همین کشورها با جمهوری اسلامی قرار بگیرند وضعیت اسفبار این سازمان در
عراق نشاندهنده بارز این ادعاست

خوشبخاتنه وطنپرستان ایرانی نه خود را آلت دست  بازیها و مماشات کشورهای غربی با جمهوری اسلامی کرده اند و نه در بی
 عملی مطلق وقت می گذرانند و منتظر نتیجه مماشات اصلاخطلبان با رهبرشان خامنه ای هستند
شورای ملی ایران ققنوس وار از خاکستر خود به پا می خیزد و با سلاح اتحاد و رجوع به  ملت ایران  و با عدم وابستگی به این یا آن سیاست قطبهای جهانی آماده می شود

شورای ملی ایران منتظر تعامل جناههای گوناگون حکومتی نمی ماند و خود دست به کار می شود ، این شورا با هرگونه دخالت
شورای ملی ایران برای اولین بار کاملت شفاف و در انظار ملت ایران ارگانهای خود را انتخاب کرده و می کند
روزی که من در آغاز این پروسه ئر مقالاتم متذکر شدم که این گفتمان دموکراتیک است و از پایین به بالا تمام ارگانهای رهبری کننده خود را بر می گزیند برخی به من خرده می گرفتند ولی همانها امروز به عینه دیدند که حتا شاهزاده رضا پهلوی هم به مانند سایر شهروندان خود در امضای منشور پیشقدم شد و برای انتخابات ثبت نام نمود و با حداکثر آراء هم انتخاب شد
 چنین شفافیت و دموکراتیسمی واقعی تا کنون در کشور ما بی نظیر بوده است
 شورای ملی ایران مخالف هر گونه دخالت خارجی در امور کشورمان  است این دخالت چه سیاسی باشد و چه نظامی ، بندی در منشور شورا این خواسته را تصریح کرده است این شورا از هیچ فدرتی درخواست کمک مالی و غیره نکرده و نمی کند

شورای ملی ایران فقط و فقط به ایران و ایرانی وابسته است و نهادی کاملن شفاف و آزادیخواه است که فقط یک وظیفه را در پرچم خود حک کرده است و آن ایجاد شرایطی که در آن مردم ایران بتوانند خود در انتخاباتی کاملن آزاد بر سرنوشت خود حاکم گردند و از این جایگاه است که شورای ملی ایران انتخابات آزاد را به عنوان پسوند نام خود انتخاب کرده است (شورای ملی  برای برگزاری انتخابات آزاد در ایران) من عمیفن باور دارم که کشور ما در ماههای آینده با طوفانهای سهمگینی روبرو خواهد شد ، اگر امروز نتوانیم از هر نظری خود را آماده نکنیم  فردا دیر خواهد شد


 مکانیزم و ساختار شورای ملی
 دیروز کاربری با شادی کودکانه ای در بالاترین لینکی را ارسال کرده بود که : "  دیدید از 70 ملیون ایرانی رضا پهلوی که همه
 جا به عنوان محبوبترین شخصیت سال انتخاب می شود در شورای خودش فقط 640 رای آورده است. " من ابندا فکر کردم ایشان مزاح می کنند و لی با مطالعه بیشتر  پی بردم که چنین نیست ایشان واقعن اعتقاد دارد که رضا پهلوی 640 طرفدار دارد
من ماندم و سطح درک نازل این هموطن و اصرارش بر کشف حقیقت مطلقی که ایشان کشقش کرده است . او حتمن نمی داند که در مجالس بزرگ جهانی مثل کنگره آمریکا ، مجلس آلمان و اتحادیه اروپا و یا کنگره های حزبی ،  روسا و مسولین حزبی و کشوری با انتخاب نمایندگان مردم به مسئولیت می رسند ، سخنگویان احزاب را ملیونها نفرانتخاب نمی کنند بلکه اعضای حزبی  ، نمایندگانی را به عالیترین ارگانهای حزب می فرستند و آن نمایندگان رهبریت را بر می گزینند در بسیاری از مجالس کشورهای
دموکراتیک هم روئسای مجلس و صدراعظمها  باکمتر از 400 یا 500 رای انتخاب می شوند

برای اطلاع  کسانی که هنوز از پروسه شکل گیری شورای ملی ایران اطلاع چندانی ندارند و به خاطر همین بی اطلاعی مثل همین هموطن گرامی به نتایج مشعشعی می رسند باید توصیح داد که

الف : منشور شورای ملی ایران که متن اصلی آن از درون ایران و جایی که عزیزترین گردان و قهرمانان این ملت اسیرند تهیه و تنظیم گشت  و ارسال گردید
ب: این متن اصلی 40 مرتبه در نعامل با دهها نیروی سیاسی و کنشگران سیاسی تکمیل و نکوین یافت

ث-منشور پیشنهادی از طریق رسانه ها به همگان اطلاع داده شد

ت-از همگان درخواست شد که با امضای خود در روند تکاملی شورای ملی ایران خود را دخیل سازند ، قدر مسلم این است که
 درصد بسیار کوچکی از ملت ایران از این پروسه مطلع شدند و این نه ضغف ما که محدودیت امکانات در تبعید باعثـش می باشد باید بر رژیمی ننگ و نفرین فرستاد که در ایران تمام رسانه ها را مسدود کرده است ودر مقابل هر آن صدای آزادیخواهانه ای با داغ ودرفش پاسخ می دهد

ق-با این وجود در مقایسه با هر آنچه که تبعیدیان ایرانی ، تا کنون در این زمینه ها از خود بروز داده اند شورای ملی به واقع  بک
 استثناست چه در شکل گیری مرامنامه یا منشور آن و چه در ساختارسازی آن که در حال انجام است
 بعد از سپری شدن تاریخ تغیین شده امکان جمع آوری امضاهای بیشتر و شراکت هزاران نفری که بعدها متوجه شده و خواهان مشارکت در این حرکت ملی بودند ، امکانپذیر نگردید و می بایست با سیستم میریتی زمان بندی ، پیشرفت کارها ی ساختاری را ممکن گردانید.مسئولین از این تاریخ به بعد می بایست با همان امضا کندگان منشور تا تاریخ مقرر به پیش روند
ت- به خاطر شرایط استثنایی و به خاطر سیستم مدیرینی اولتیماتوم زمانی  امکان مراجعه به ملیونها ایرانی نبود و نیست
ل-از این تاریخ به بعد مسئولین می بایست تمام کارها را محدود به افراد امضا کننده یعنی همام 20 تا 210000 نفر می کردند ما خوب می دانستیم که در فاز بعدی یعنی  ثبت نام برای شرکت در انتخابات که  می بایست همه با شخصیت حقیقی و حقوقی  ثبت نام کنند باز هم تعدادی دیر اقدام خواهند کرد و اینچنین نیز شد

ث- از امضا کندگان در خواست شد تا مدارک خود را برای شرکت در انتخابات شورا ارسال کنند و آن افرادی که با زمانبندیهای
 تغیین شده ، خود را همراه کردند و در اانتخابات هم رای کافی آوردند در اولین مجمع موسس شرکت می کنند نتیجه این کار طاقت فرسا ، طولانی ، شفاف و از همه مهمتر کاملن دموکراتیک ،  انتخاب 500 نفر عضو حقیقی و حقوقی اولین مجمع موسس شورای ملی ایران بود که در روزهای آینده در پاریس برای تعیین منشور شورا، اساسنامه و ارگانهای رهبری آن عازم فرانسه خواهند شد
این افراد از تمام چرگه های سیاسی ، قومی دینی و غیر دینی کشورمان انتخاب شدند

همه ما در این مدت ناظر و شاهد تخریبهای ، سنگ اندازیها ، تهمت و افتراهای جمهوری اسلامی ، دشمنان دوست نما و دوستان
 نادان بوده وهستیم باید به دست اندرکاران این کار بزرگ و مردمی درود فرستاد و آنها را برای گذر از هفت خوان رستم برای تشکیل اتحادی فراگیر تبریک گفت آنها توانستند از تمام توطئه ها و چاله هایی که رژیم 34 ساله برای اپوزسیون و اپوزسیون نماها پهن کرده است بگذرند در این 34 سال کمتر نیروی مردمی توانست از این همه دام مرد افکن جمهوری اسلامی جان سالم به در برد تمام فعالیتهای کنشگران سیاسی برای اتحادی گسترده را به شکست کشاند ، شورای ملی ایران تا کنون مصم و با جدیت  کامل همراه و در کنار محبوبترین چهره ایرانی و عضو در این شورا یعنی شاهراده رضا پهلوی یه پیش می رود شورای ملی
ایران در دو روز آینده در پاریس تمام ارگانهای حود را انتخاب می کند

شورای ملی ایران  ققنوس وار از خاکستر خود به پا خواهد خواست
 نتیجه : پروسه شکل گیری شورای ملی ابران از آغاز تا کنون کاملن شفاف و در تمام رسانه ها مطرح شده و می شود . انتخابات
 در تمام رسانه ها اعلان شد و هر ایرانی می توانست در آن شرکت کند ، اینکه به خاطر شرایط استثنایی موجود و عدم امکانات در تبعید امکان دسترسی به 70 ملیون ایرانی نبود و نیست ، را شرایط بر همه ما تحمیل کرده است ، این فقط مختص ما ایرانیان نیست ، تمام نیروهای اپوزسیون در سایر کشورها هم همینگونه عمل کرده و می کنند ، باید از جایی شروع کرد ، فراموش نکنید که پاریس آغاز این راه است و نه پایان آن ، پایان کار شورای ملی زمانیست که در ایران آزاد همه بتوانند در انتخابات واقغن آزاد شرکت کتتد ، انتخاباتی که در آن بدون تفلب و زبر نظر سازمان ملل 70 ملیون ایرانی در آزادی مطلق بتوانند رای دهند و تمام ارگانهای مردمی خود را انتخاب کنند ، گاندی با 5 نفر شروع کرد مبارزان آمریکایی با 23 نفر ، جنبش همبستگی لهستان با 10 نفر ، آفریقای جنوبی و در اولین کنگره آنها 130 نفر شرکت داشتند ، شورای ملی ایران با 19000 نفر امضا کننده و 500 نفر عضو منتخب شروع می کند هدف شورای ملی نه قذرت سیاسی که ایجاد سرایط برای انتخابات آزاد و قدرت گیری مردم در شرایط کاملن آزاد و دموکراتیک است . من فکر کنم شما هم به عنوان یک وطنپرست دموکرات ، آرزوی دیگری جز انتخابات آزاد در ایران آزاد را نداشته باشیبد .
فرید      

۱۳۹۲ فروردین ۲۶, دوشنبه

جرم اعدام عباسعلی خلعتبری :ایران با وجود ذخایر عظیم نفت و گازنیازی به نیروگاه اتمی ندارد و امضا این قرارداد تضییع بیت المال بود

عباسعلی خلعتبری در ۲۲ فروردین ۱۳۵۸ به همراه جمعی دیگر از سران شاه در دادگاه انقلاب به ریاست صادق خلخالی محکوم به اعدام شد و این حکم در زندان قصر در همان زمان به اجرا درآمد.
جرم:
ایران با وجود ذخایر عظیم نفت و گازنیازی به نیروگاه اتمی ندارد و امضا این قرارداد تضییع بیت المال بود!
این حکم در زندان قصر به اجر درآمد

۱۳۹۲ فروردین ۲۵, یکشنبه

کبوتر با کبوتر ، گرگ با گرگ ؛ رئیس جمهوری بروندی و رئیس جمهور اسلامی

بروندی کجاست


آغاز انتخابات برای تعیین 500 نامزد شرکت در مجمع موسس شورای ملی ایران

" هم ميهنان گرامی ،
 در شرايط حساس كنونی كه كشورمان ايران با خطرات جدی روبروست، كنشگران و نيروهای سياسی ـ مدنی 
 از طیف ها و گرایش های مختلف برای برون رفت از اين بحران دهشتناك وخانمانسوز همگام با ملت يگانه ايران، دست در دست  داده تا با گذار دموکراتیک و به دور از خشونت از نظام مستبد جمهوری اسلامی، شرايط مناسب برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه منطبق با موازین بین المللی، بمنظور انتخاب نمایندگان مردم در مجلس مؤسسان، جهت تدوین قانون اساسی نوین ایران و تعیین ساختار اداری کشور و در نهایت برگزاری همه پرسی برای تصویب قانون اساسی نوین را فراهم آورند. 

در همین راستا، پس از چندین ماه تلاش وکوشش شبانه روزی کارگروههای گوناگون ،  فعالان هماهنگی و تدارکات برای تشكيل  شورای ملی ايران دیروز  آغاز انتخابات شورای ملی ایران را اعلان نمودند
  


بدینوسیله به اطلاع هم میهنان گرامی می رساند که انتخابات برای اعضای مجمع موسس شورای ملی، آغاز گردیده است.
از کلیه ثبت نام کنندگان دعوت می شود که از طریق این پیوند، در رای گیری شرکت کنند
سایت فراخوان ملی لینکهایی را تنظیم کرده است تا شرکت کنندگان در انتخابات شورای ملی بتوانند از آن طریق در انتخابات شرکت کنند

برپایی مجمع موسس شورای ملی ایران
شنبه ۷ و یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
 ۲۷و ۲۸ آپریل ۲۰۱۳ 
پاریس

آغاز انتخابات و اعلام اسامی نامزدهای شرکت در مجمع موسس شورای ملی ایران

هم میهنان گرامی،

از کلیه ثبت نام کنندگان دعوت می شود که از طریق این پیوند، در رای گیری شرکت کنند.

لیست نامزدهای عضویت در مجمع موسس شورای ملی ایران را در این پیوند ملاحظه نمایید.

۱۳۹۲ فروردین ۲۴, شنبه

کیهان تهران ، ناخواسته اسرار پشت پرده سیستم جمع آوری "امت ملیونی"ئر تظاهرات های جمهوری اسلامی رالوداد

  عدو شود سبب خیر
 موضوع از این قرار است که گویا باند احمدینژاد واقغن تصمیم دارد با تمام نیرو وارد این بازی مضحک انتخابات ولی برای او سرنوشت ساز گردد
در این رابطه می خواهند در استادیوم آزادی تظاهراتی بر پا سازند و برای این کار دارند از همان مکانیزم استفاده می کنند که در این 34 سال رژیم از آن به عنوان چماقی بر علیه مردم استفاده کرده و می کند
برای خامنه ای و یاوه گویی هایش هم از همین سیسنم استفاده کرده و می کنند
این مکانیزم را در گذشته افشا کرده اند ولی اینکه حالا نزاع گرگان ولایت  باعث شود این تنها ممر عوامفریبی های 34 جمهوری اسلامی را خودشان افشا کنند کمی دور از انتظار بود
در این نوشته ،کیهان شریعتمداری ناخواسته وبرای افشای احمدی نژاد توضیخ می دهد که در تظاهراتهای گوناگون و برای مراسم مختلف این امت ملیونی همیشه در صحنه نبودند و نیستند که به مانند سیل خروشان به خیابانها سرازیر می شوند ، بلکه سیستمیست که با صرف هزیته های ملیاردی دقیقن از پرسنل و کلرمندان دولتی سوءاستفاده می کنند وآنها را وارد خیابانها می کرده اند و می کند
احمدینژاد هم حالا می خواهد از همان مکانیزم آماده برای تبلیغات خود و باندش استفاده کند و در اینجاست که جیغ بنفش باند مقابل به هوا برخواسته است  ، که آهایی مردم اینها می خواهند از بیتالمال برای خود هزینه کنند . احمدینژاد خاتمی نیست و برایش هم نظامش مهم نیست تا برای حفظ آن بی آبرو شود و به مانند زائده ای بیرون پرتش کنند و سالها بر سرش زنند و او اهم ربانا طاعتا گوید . احمدینژاد ولی  دقیقن درس دنائت و رزالت را از رهبرش آموخته است و به مانند رفسنجانی معتقد است " دیگی که برای او نجوشد بگذار سر سگ در آن باشد" و
با هم این افشاگری را مطالعه کنیم

سوءاستفاده اجباري از كارمندان به عنوان سياهي لشكر انتخاباتي ؛ خبر ويژه

سازمان ميراث فرهنگي با اختصاص بودجه هنگفت از بيت المال و با استفاده ازكاركنان دستگاه هاي مختلف، ميتينگي را در استاديوم صد هزار نفري آزادي برگزار مي كند.
به گزارش رجانيوز، طبق برنامه ريزي رئيس سازمان ميراث فرهنگي، اين ميتينگ در روز پنجشنبه 29/1/92 با حضور بيش از يكصد هزار نفر از اعضاي سازمان ها و دستگاه هاي مختلف سراسر كشور تحت عنوان جشن و مراسم تقدير از دست اندركاران سفرهاي نوروزي برگزار خواهد شد. انتخاب پوشش تقدير از برگزاركنندگان سفرهاي نوروزي در حالي است كه براساس برنامه ريزي هاي انجام شده، قرار است كه ازكانديداي انتخاباتي جريان انحرافي نيز با وجود اينكه مسئوليت كنوني او هيچ ارتباطي به اين همايش ندارد، رونمايي شود!
رجانيوز كه سالها از دولت حمايت مي كرد و پس از عملكرد حلقه انحرافي، به صف منتقدان پيوسته مي افزايد: كليه هزينه هاي مربوط به ساخت جايگاه، نور، صدا، تصويربرداري، دعوت از هنرمندان، موسيقي، مجري، قاري، تبليغات محيطي، چاپ كارت هاي دعوت و هزينه هاي مرتبط از محل يكي از مراكز وابسته به سازمان ميراث تأمين شده كه حدود بيش از 800 ميليون تومان برآورد شده است.
از سوي ديگر براي پر كردن ورزشگاه بزرگ آزادي، براي تمام استان ها و سازمان ها سهميه مشخص شده است تا با حضور پرسنل و مرتبطين خود استاديوم آزادي را پر كنند كه از جمله مي توان به سهميه هاي اختصاصي زير اشاره كرد؛ هلال احمر 30 هزار نفر، سازمان ميراث فرهنگي 20 هزار نفر، سازمان حمل و نقل و راهداري 10هزار نفر، وزارت كشور(فرمانداران، بخشداران، شهرداران و...) 10 هزار نفر، آموزش و پرورش (دانش آموزان و كادر استان هاي تهران، البرز، قزوين، قم و...) 10 هزار نفر، بخش خصوصي و گردشگري 10 هزار نفر و... پرسنل سازمان ميراث فرهنگي هم براي حضور در مراسم به همراه خانواده هاي خود (حداكثر تا 10نفر) توجيه شده اند.
همچنين گفته مي شود در پي هماهنگي با وزير ارتباطات مقرر شده است كه شركت رايتل وابسته به سازمان تأمين اجتماعي، مسئوليت پذيرايي (بسته هاي پذيرايي و ناهار روز مراسم) را به سبك هواپيمايي و توسط كترينگ هواپيمايي ماهان تهيه و آماده و در ميان مدعوين توزيع كند كه براي اين كار هزينه هر نفر 40 هزارتومان برآورد شده است.
سازمان ميراث فرهنگي مبالغي را تحت عنوان هزينه هاي سفر نوروزي به استان ها به منظور هزينه حمل و نقل و پذيرايي بين راهي مدعوين اختصاص داده است كه جمعاً حدود 6 ميليارد تومان تخمين زده مي شود.
اين گزارش حاكي است: برخي از مدعوين مراسم روز 29 فروردين از نحوه جمع آوري ليست افراد و حضور در مراسم و فيلم و عكس برداري و... ابراز نگراني كرده و احتمال مي دهند كه پس از سپري شدن اين مقطع، در آينده با مشكلات جدي مواجه شوند، بنابراين تمايل چنداني براي حضور در مراسم ندارند. برخي از مدعوين نيز از نحوه هزينه كردها و مخارج اين مراسم كه منشأ آن نامشخص و شبهه ناك است ابراز نگراني كرده و عقيده دارند حضور در اين مراسم صحيح نيست.
انتظار مردم از دستگاه هاي قضايي و اطلاعاتي كشور آن است كه در شرايط اقتصادي حساس كنوني و در حالي كه اقشار كم درآمد با شرايط معيشتي سختي دست به گريبانند، اجازه ندهند چند ميليارد تومان از كيسه بيت المال براي تبليغات انتخاباتي حلقه انحرافي هزينه شود.
گفتني است كه از دستگاه هاي قضايي و اطلاعاتي كشور پذيرفته نيست كه بعد از وقوع واقعه و اتلاف ميلياردها تومان از بيت المال فقط در حد گزارش ماجرا بسنده كنند.

.

۱۳۹۲ فروردین ۲۲, پنجشنبه

سیرک انتخابات جمهوری اسلامی و کلاف سر درگم کاندید شدن و نشدن، خاتمی و رفسنجانی

 قولهای ضد و نقیض دو آخوند اصلاحطلب در رابطه با آمدن و نیامدن با ذکر تاریخ و منبع   

 مهر ۱۳۹۱ 
.......................................................................
پنجشنبه ۲۲ فروردین
.......................................................................
پنجشنبه, 22 فروردین 1392 
.......................................................................
11 مهر 1391
.....................................................................
۲۵ بهمن ۱۳۹۱
..........................................................
۱۷ فروردين ۱۳۹۲ 
.....................................................................
پنج شنبه 22 فروردین 1392 
....................................................................

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۱ 
...................................................................
07-Oct-2012
................................................................
جمعه, 25 اسفند 1391
..............................................................

۲۳ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۶:۰۳
................................................................

پنج شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۲
............................................................................

21 فروردین 1392
..........................................................................
22 فروردین 1392

............................................................................

دوشنبه 9 بهمن 1391

...........................................................................
يكشنبه ، 16 مهر 1391 ،
...........................................................................
...........................................................................
..........................................................................
۲۳ اسفند ۱۳۹۱ 
.............................................................................
5 ژانويه 2013 ... کمال خرازی: کاندیدا نمی‌شوم ... "در انتخابات کاندید نمی‌شوم
...........................................................................
تاریخ خبر : ۱۳۹۱/۷/۸

...........................................................................۱۳۹۲ فروردین ۱۹, دوشنبه

VOA را چه شده است ؟ زکام گرفته یا مننژیت ؟

یک زمانی هفته ای یکبار همه منتظر بودند تا بهارلو با میزگردی با شما یک بحث سیاسی داشته باشد.همان میزگرد هفتگی ، محتوا و دستاوردش از همه میزگردهای شونصد تلویزیون سیاسی پرمحتوی تر بود.یک زمان دیگه مردم نشسته بودند منتظر باز جمعه شب بشود تا پارازیت ببینند.بعد برنامه ای شباهنگ لونا شاد یکی از بهترین برنامه های فرهنگی اجتماعی رسانه های فارسی بود.سه روز اخر هفته هم یادم هست اقای بیژن فرهودی برنامه ای داشت بسیار عالی و پرمحتوی.تفسیر خبر چالنگی هم میانگین هفته ای یکی دو بارش خوب بود.یعنی ارزش داشت صدای امریکا را چک کنی که احیانا تفسیر خبر خوبی از دستت نرود.حتی خبر ستاره درخشش هم شنیدنی بود...
امروز صدای امریکا را یک روز چک کنی مطمئن میشی یک نفر گفته کاری کنید این رسانه بدل به بی ارزش ترین رسانه فارسی شود.تنها افق را دارد که دو سه ماه اخیر کارش مصاحبه های بی ارزش ،موضوعات آبکی افراد ناشناس و کم سواد و خلاصه برنامه ای که بجز چند نایاکی که برای تحلیل مسائلی مانند برنامه هسته ای نظام دعوت میشوند تا مردم را خر کنند و البته تحلیلهای پرت و پلا تحویل ملت بدهند هیچ ندارد .البته اقای واحدی و نوری زاد و مسیح علینژاد و خزعلی ( اگر نوبت اعتصاب غذایش نباشد) دیگه هیچ ندارد.جالبه نه؟یک رسانه کنترل کند اگر برنامه خوبی که مردم دوست دارند در آن سبز شود ریشه اش را .بخشکانند!! جل الخالق

۱۳۹۲ فروردین ۱۸, یکشنبه

جمهوری اسلامی یعنی جمهوری دزدان گردن کلفت اقتصادی که به هیچکس پاسخگو نیستند جزء یک نفر !در سایت اصولگرای بازتاب دوباره پرونده یکی دیگر از مفسدین اقتصادی که جز به خامنه ای پاسحگوی کس دیگری نیست را با این عنوان " گردن گلفتی که بانک مرکری و قوه قضانیه هم حریفش تیست" چاپ شده است در توضیح بیشتر می خوانیم که وی با وجود داشتن کلیسکونی از تخلفات، هنوز بانک مرکزی و قوه قضاییه نتوانسته اند مانع فعالیتهای وی شوند، چهره ای که با وجود دستور رییس جمهور و رئیس قوه قضائیه و وزیر اقتصاد مبنی بر در اختیار گرفتن موسسه اش و صیانت از سرمایه مردم، با روشهایی مانع اجرای این دستور می شود
بی جهت نیست که احمدی نژاذ هم گویا دوباره ول کرده و حانه نشین شده است ، از او مدتهاست بی خبریم    
،این فرد که نامش خلیل خلیل زاده  سهامدار اصلی موسسه مالی و اعتباری توسعه،  می باشد از همان ملیاردرهای گمنام نفتی است که مشغول چاپیدن سرمایه های ملتی مظلوم و فقیر هستند. دقت باید کرد که از این دزدان ملیاردی وایسته به بیت خامنه ای چند هزار هستند که کسی جرات افشای نام آنها را ندارد

سایت بازتاب که این خبر را دیروز در صفحه اولش به چاپ رسانده بود ، آنرا برداشته است  یا اینکه در زیر مجموعه ها به بایگانی سپرده است تا از انظار خوانندگان دور ماند  
من ولی همان دیروز کل این مطلب را ذخیره کرده و در زیر به شما تقدیم می گردد 
به کابران توصیه می شود که نظر خواندگان این افشاگری ، را هم حتمن مطالعه کنند


به گزارش خبرنگار بازتاب ؛ خلیل خلیل زاده به عنوان سهامدار اصلی موسسه مالی و اعتباری توسعه، از انواع روش های مبهم و گاه غیرقانونی جهت راه اندازی و توسعه این موسسه بهره برده و نکته جالب توجه این است که در طول پانزده سال فعالیت این موسسه تا کنون، هیچ نهاد نظارتی و امنیتی به صورت جدی مانع فعالیت های غیر قانونی وی نشده است.
در ادامه به بخشی از نکات درباره این موسسه اشاره می شود:
موسسه اعتباری توسعه که در سوم شهریور 76 با سرمایه 5 میلیارد ریال و سهامداری سه عنصر اصلی خلیل‌زاده و سلماسی با 54 و سه دهم درصد و ریاض انتصاری و بقیه سهامداران جزیی با 44 و هفت دهم درصد سهام شروع به فعالیت نمود
هیات مدیره شرکت در ابتدا خلیل خلیل زاده، شهرام سلماسی، ریاض انتصاری و همسران آنها هاجر پریچهر غفار تهرانی، سیمین امینی درباری و فیروزه محمودیان بودند که تا مدتها این ترکیب ادامه داشت و در واقع این بنگاه مالی خانوادگی اداره می‌شد
در همان آغاز راه با ایجاد مشکلاتی برای شریک سوم، با به زندان افتادن ریاض انتصاری همه سهام وی به دو شریک دیگر انتقال پیدا کرد


هیات مدیره ای با دو عنصر:
با حذف ریاض انتصاری عملا هیات مدیره موسسه با دو عنصر خلیل خلیل زاده و شهرام سلماسی ادامه فعالیت می‌داد (صورتجلسات وقت موید این مدعاست)

افزایش سرمایه از 5 به ده میلیارد:
در تاریخ 1/4/78 حسابی جهت شرکت پارس نیاز به مدیریت عامل آقای مهندس اکبر ملائیان به شماره 40742 در شعبه مرکزی موسسه افتتاح و بلافاصله با تصویب وام یک میلیاد و دویست و شصت میلیون ریالی در همان روز با شماره قرارداد فروش اقساطی 7802255 به ایشان پرداخت گردید.
در سوم تیرماه (دو روز بعد) نیز وامی به شخص آقای ملائیان به مبلغ یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال تحت شماره 7801927 به حساب ایشان و به شماره 40001 واریز میگردد.
وامهای فوق به حساب آقای ریاض انتصاری واریز و با آن افزایش سرمایه آقایان خلیل زاده و سلماسی صورت می‌گیرد و افزایش سرمایه از 5 به ده میلیارد پس از یکسال تصویب صورت می‌گیرد.

افزایش سرمایه از ده به بیست میلیارد:
در این قسمت تخلفات عدیده‌ای از جمله پرداخت وام به سهراب سلماسی، فرزند چهارده ساله آقای سلماسی و واریز وجه آن به حساب خلیل خلیل‌زاده و اعطای دو میلیارد تومان وام در همان سال 78 به دیگر اعضا خانواده سلماسی که همگی صرف خرید سهام متفرقه مردم شده است و همین روش در مورد پدرام خلیل زاده فرزند 15 ساله خلیل زاده نیز صورت گرفته و نامبردگان سرمایه موسسه را با همین وامها در فاصله شش ماه بعد از افزایش سرمایه اول، به بیست میلیارد ریال افزایش می‌دهند. (مستندات همگی در گزارش 5 حسابرس نام آشنا آقایان عیسی شهسوار خجسته که روزگاری رییس سازمان امور مالیاتی بود، حسن خوشپور که در دسته مدیران ارشد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرارداشت، آقای فرشچیان مدیرعامل اسبق بانک مسکن، ضیاء الملکی رییس اسبق هیات مدیره بانک اقتصاد نوین و نهایتا آقای فولادی کارشناس اداره نظارت بانک مرکزی موجود است) 

افزایش سرمایه از 20 به 50 میلیارد:
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و شرکت ساختمانی برج آوران در تاریخ 13/7/1380 مبلغ 5 میلیون دلار وام ارزی از شعبه آتی بانک صادرات تحت عنوان تکمیل پروژه های ساختمانی دریافت می‌کند . اما با کمال تاسف در معامله‌ای صوری در رابطه با زمینی که بخش عمده آن به نامبردگان تعلق نداشته و از صاحبان آن فقط وکالت برای ساخت و پیش فروش داشته اند مبلغ یادشده را بابت ثمن معامله به فروشندگان (خانواده های سلماسی و خلیل زاده) منتقل می کنند که در نهایت این پول صرف خرید سهام موسسه می‌شود.
در این رابطه نامبردگان بابت وثیقه وام ارزی دریافت شده از بانک صادرات به مبلغ 53 میلیارد ریال اوراق مشارکت خریداری شده توسط موسسه اعتباری توسعه را بعنوان وثیقه در شعبه آتی بانک صادرات ودیعه گذاشته اند، درحالی که این اقدام منجر به خروج بخشی از دارایی های موسسه اعتباری توسعه شده و خلاف قانون صورت گرفته است.
ضمنا آقایان در این مرحله به طریقی عمل می نمایند که اکثریت سهامداران جزیی از افزایش سرمایه بی خبر مانده و خلیل زاده و سلماسی 96% افزایش سرمایه از بیست به پنجاه میلیارد را با این پول واریز و دو نفری صاحب نزدیک به هشتاد درصد سهام موسسه میشوند.


تخلفات دیگر:

الف - خرید املاک
سوءاستفاده از جایگاه مدیریت در خرید املاک برای موسسه. به عنوان نمونه پروژه موسوم به افرا واقع در منطقه فرشته را طی مصوبه مورخ 11/2/80 هیات مدیره از شرکت تعاونی مسکن ابرار خریداری و به مبلغ 000/000/780/36 عرضه می‌نماید و در این راستا دو دانگ از پروژه فوق را که معادل 33% آن می‌باشد، بدون دادن هیچ وجهی به نام خود می‌نماید که البته ساخت پروژه فوق نیز از شرایط ویژه ای برخوردار بوده و نهایتا شش دانگ پروژه که مجموعه ای بیست هزار متر مربعی است، امروز در اختیار خانواده خلیل زاده می‌باشد.
در صورتجلسه هیات مدیره همین کافی است که ملاحظه شود فقط دو امضاء خلیل زاده و سلماسی مشاهده میشود .

ب – فروش املاک ساخته شده
در فروش املاک ساخته شده بوسیله موسسه اعتباری توسعه یک مراجعه ساده به شرکت برج آوران و نگاهی به لیست خریداران اولیه و زمان و قیمت و نحوه پرداخت وجه آن و مقایسه آن با خریداران بعدی، صوری بودن معامله تعداد زیادی از واحدها به قیمت پایین به یک واسطه و سپس انتقال آن به خریدار واقعی را تائید می‌نماید بعنوان نمونه واحدی است که خریدار آن، خانم آسیه فروزنده کیا واحدی را بدون دادن هیچ وجهی خریداری و صرفا با دادن دو فقره چک که آن هم معلوم نیست به چه کسی تعلق دارد خریداری و پس از مدتی با اخذ مجوز فروش آن، ملک فوق را به دو برابر قیمت به خریدار واقعی آقای کیوان کامیار فروخته و سپس اقدام به پرداخت وجه آن به شرکت برج آوران می‌نماید. ملاحظه اسناد (7) گویای همه چیز است.

اخذ تسهیلات:
ایجاد ده ها شرکت صوری که مکان و فعالیت نداشته و صرفا از نامی در ثبت شرکتها برخوردار است بنام دوستان و بستگان و اخذ تسهیلات کلان بوسیله آنها. با یک نگاه اجمالی به لیست بعضی از آنها و اعضای تشکیل دهنده آن و مراجعه به موسسه و وضعیت گردش مالی آنها که تقریبا هیچ فعالیتی ندارند و انتقال وام های دریافتی به حسابهای مشخص و نحوه پرداخت وام همه چیز مشخص خواهد شد.
برداشت وجه با ترفندهای حیله گرانه:بعنوان نمونه با درخواست شرکت لیزینگ تجارت و اعتبار متعلق به خانواده سلماسی و خلیل زاده دو میلیارد تومان وام کوتاه مدت جهت خرید اتومبیل پژو در وجه نمایندگی ایران خودرو پرداخت نموده و نمایندگی فوق با زدن مهر در پشت چک فوق (واقعی بودن یا جعلی بودن آن باید پیگیری شود) به بهانه عدم تحویل اتومبیل بجای بازگرداندن به موسسه به شرکت لیزینگ تجارت و اعتبار بازگردانده میشود. نهایتا چکها به آقای سلماسی تحویل گردیده و به حساب شخصی ایشان در بانک سپه واریز گردیده و وجه آن بابت خرید سهام شرکت بیمه توسعه بنام شرکتهای گسترش انفورماتیک، پی خرید کاوه ، تجارت نوین عالی هرسه متعلق به خانواده آقایان خلیل زاده و سلماسی پرداخت می‌گردد.
توجه به این نکته ضروری است این بابت وجه خرید 30% سهام بیمه توسعه در آن زمان بوده است یعنی آقایان بیمه را هم با تسهیلات اخذ شده و کلاهبرداری ایجاد نموده اند. (ضمیمه شماره 9)
اخذ تسهیلات با استفاده از حسابهای مشتریان و بدون اطلاع آنان:
نمونه این موضوع شرکت توفیر صنعت می‌باشد که در شکایت مدیران منصوب از سوی بانک مرکزی علیه آقای خلیل زاده در شعبه 4 دادسرای مفاسد اقتصادی یکی از موارد تخلف عنوان شده و علیرغم اینکه صاحبان شرکت چندین نامه به خلیل زاده نوشته جویای این موضوع شده اند خلیل زاده با بردن اصل مدارک به خارج از شرکت از اقدامات مدیران وقت موسسه اعتباری توسعه علیه خود جلوگیری و با شهادت دروغ آقای رضا فروتن عیش آبادی که در اثر تهدید اقدام به این کار نموده بود نهایتا پرونده به جایی نرسید.
آقای رضا فروتن در پرونده شعبه 2 دادسرای ناحیه 1در موضوع شکایت کلاهبرداری چک چهل میلیاردی این موضوع را مجددا باز و اعتراف نموده و صاحبان اصلی شرکت نیز پیگیر موضوع می باشند. (ضمیمه شماره 10)
پرداخت تسهیلات با بهره های بالا و ترفندهای مختلف:
به عنوان نمونه پرداخت تسهیلات به آقای رسول تقی گنجی با بهره سالانه 35% خارج از قوانین مصوب بانکها و موسسات عالی بدین طریق که280.000.000.000 ریال تسهیلات به شرکتهای نامبرده پرداخت نموده و هفتاد میلیارد ریال آن را از وی پس می گیرد و مقرر می دارند که هر گاه رسول گنجی اقدام به عودت 210.000.000.000 وجه دریافتی نمود، آقای خلیل زاده نیز مبلغ 70.000.000.000 ریال را عودت دهد. رسول گنجی موظف به پرداخت سود 28.000.000.000 با بهره سالانه 27% می شود در صورتی که فقط 210.000.000.000 وام دریافت نموده است. مورد فوق با توجه به اینکه گنجی خود در پرونده هایی متهم و با مشکل مواجه شده پس از ده سال هنوز همچنان به قوت خود باقی است و 70.000.000.000 وام صفر درصدی خلیل زاده از وی ده سال است که عودت داده نشده است.

مصوبه شورای پول و اعتبار:
در سال 85 با توجه به تخلفات عدیده خلیل زاده و سلماسی و عدم توجه به مقررات بانکی و پولی کشور با درخواست هشت نفر شامل رییس قوه قضاییه، رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، دستور اقدام به بانک مرکزی جهت تغییر ساختار موسسه مجوز در اختیار گرفتن موسسه و صیانت از سپرده های مردم داده شد. (11)

تلاشهای گسترده شخص خلیل زاده و عدم تمکین به حکم فوق و استقامت نامبرده و عدم تحویل دفتر خود در موسسه و همچنین شرکت برج آوران و استفاده از عواملی در قوه قضاییه، آقای دکتر شیبانی رییس کل وقت بانک مرکزی را بر آن داشت تا نامه ای به آیت الله شاهرودی نوشته و استمداد بطلبد ( 12 و 13) نهایتا در تاریخ 21/12/86 با شکایت آقای خلیل زاده و حسین معروفی خواهرزاده وی و محسن پارسا دایی وی و با وکالت محمد خواجه حسینی و با حکم قاضی ارجمند از شعبه 30 دیوان عدالت علی رغم اینکه یک بار دادخواست شکایت در شعبه ششم تجدید نظر آن رد شده بود، بدون توجه به اینکه در مدت کوتاه و یک سال و با مشکلاتی که خلیل زاده برای هیات سرپرستی بانک مرکزی ایجاد کرده بود و همچنین تغییر ساختار نیاز به زمان زیادی دارد انجام مصوبه هیات سه نفره مقدور نبود و همچنین با همکاری رییس فعلی موسسه توسعه که در آن زمان معاون حقوقی بانک مرکزی بود و با ارسال مدارک داخلی بانک مرکزی به قاضی و ایجاد زمینه از سوی عواملی در بانک و با پیگیری‌های رییس وقت دیوان عدالت، حکم به بازگشت موسسه به وضع سابق داده شده و موسسه به شخص خلیل زاده تحویل می گردد. (14)
لازم به توضیح است آقای خلیل زاده پس از رای شعبه ششم در رابطه با اینکه آیا موسسات اعتباری شامل ماده 39 می شوند یا نه، بوسیله آقای رحیمی اصفهانی رییس مرکز حقوقی بین الملل ریاست جمهوری از مدیر کل امور حقوقی قوه قضاییه استعلام نمود که پاسخ وی هیچ وقت جایی عرضه نشد. (15)

بستن پرونده مفتوح در مفاسد اقتصادی:
همان‌طور که گفته شد، به منظور پیگیری تخلفات و جرائم هیات مدیره رد صلاحیت شده موسسه به خصوص خلیل زاده از سوی بانک مرکزی به هیات سرپرستی دستور انجام اقدامات قضایی داده شده و پرونده ای در این رابطه در دادسرای مفاسد اقتصادی مفتوح شد که متاسفانه با بازگشت خلیل زاده به موسسه از آنجا که شاکی پرونده موسسه اعتباری توسعه بود پرونده فوق به سرانجام مطلوبی که انتظار بانک مرکزی بود نرسید.

نظرات (87)
 رنگ زیرپوش خ خ رو هم می نوشتی!؟ تو دیگه کی هستی بازتاب مرسی
شناسه: 326499
مسعود
15 فروردین 1392 ساعت 03:00
1
281
 حتما به جایی وصله که قوه قضائیه و وزارت اطلاعات هم نمیتونند کری کنن، فهمیدنش خیلی سخته به کجا وصله!!!!!!
شناسه: 326504
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 03:01
5
411
 ادعای مملکت امام زمان هم داریم!!
شناسه: 326510
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 03:09
2
306
 با تشکر از بازتاب 
بد نیست به کلکسیون دیگری از تخلفات در "بیمه توسعه" برادر دوقلوی موسسه اعتباری هم بپردازید .
شناسه: 326520
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 03:28
2
235
 وای خدای من !
تازه میخوان انتخابات هم برگزار بشه با این وضعیت!
به جای انتخابات بشینید به این ها رسیدگی کنید نه شعار الکی بدید و مردم رو فریب بدید.....
شناسه: 326529
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 03:37
4
221
 شخصی که نه قوه قضائیه و نه رییس جمهور و نه ارگانهای نظارتی توان بر خورد با آن را ندارند چه کسی می تواند حامی ایشان باشد ؟
شناسه: 326532
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 03:47
2
346
 ایشون در ساخت و فروش مجتمع سبحان هم کم تخلف نداشتن.الان هم تعداد زیادی لز واحدهای این مجتمع رو در اختیار دارن.تعجب میکنم چرا به این موارد اشاره نکردین.
شناسه: 326556
رضا
15 فروردین 1392 ساعت 03:53
1
166
 با تشکر از زحمات دوستان بازتاب، کسی که رییس جمهور و رییس قوه قضاییه هم حریفش نیستند، سرش به کجا بند است؟ لابد سرش به جایی بند است که نه حرف دولت برایش اهمیی دارد و نه حرف قوه قضاییه. حالا پیدا کنید پرتقال فروش را.
شناسه: 326563
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 03:58
1
245
 به هر جهت او نمی‌خورد کس دیگری میخورد، نظام مالی‌ مریض است و هر کس بتواند "تکّه یی " برای خودش میبرد 
بدبخت کسانی‌ که با عرق جبین نان شرافتمندانه خودشان را به دست میاورند
شناسه: 326579
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 04:13
1
175
 این که همش چند میلیارد بود.من دیگه زیر سه هزار تا رو قبول ندارم!ظرفیت ملت ایران بیش تر از این عدد و رقم هاست.به فضل الهی میخوام یه فعال اقتصادی! همین چند وقت این رکوردو جابجا کنه.
شناسه: 326581
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 04:15
0
197
 بازتاب چطور شده به اینا گیر دادی؟ این کارا توی همه بانکهای دولتی و شرکتها وارگانها رایجه!
شناسه: 326586
فرهاد
15 فروردین 1392 ساعت 04:21
3
99
 این جور ادمها رو باید جلوی دفترشون دار زد تا عبرت بقیه بشن
شناسه: 326590
یک ایرانی عصبانی
15 فروردین 1392 ساعت 04:23
31
113
 خدا لعنت کنه این ادمهای بی رحم و فاسد رو که کل اقتصاد مملکت رو چپاول میکنن، حق مردم بدبخت رو تضعیف میکنن، از همه عالم و ادم هم شاکی هستن، یقین دارم این کارها چه توی این دنیا و چه در اخرت بی جواب و بی حساب نمیمونه
شناسه: 326600
اکبر
15 فروردین 1392 ساعت 04:29
10
73
 فامیل دور کاندیداتوری خود را در انتخابات ریاست جمهوری 92 اعلام کرد 
شعار انتخاباتی: « که با این در اگر در بند در مانند، درمانند... » 
ببعی، گزینه اول پست وزارت امور خارجه 

فامیل دور در نشست خبری که در 13 فرودین 1392 برگزار شد رسما کاندیداتوری خود را برای انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 اعلام کرد. 
وی، هدف خود از حضور در عرصه انتخابات را باز کردن تمام درهای خوشبختی به روی جوانان عنوان نمود. 
این کاندید ریاست جمهوری در پاسخ به خبرنگاران در مورد کابینه آینده خود گفت: در صورت پیروزی در انتخابات، جیگر را به عنوان معاون اول، ببعی به عنوان وزیر امور خارجه، کلاه قرمزی وزیر آموزش و پرورش، پسر خاله وزیر کار و پسر عمه زا را به عنوان وزیر فرهنگ به مجلس معرفی خواهم کرد. 
وی در پایان نشست خبری از خبرنگران پرسید: من الآن چیجوریم!!!؟ 
گفتنیست بعد از انتشار این خبر، حداد عادل، ولایتی، متکی و باهنر انصراف خود را از انتخابات اعلام کردند ولی محسن رضایی همچنان به ادامه رقابت اصرار داشته و اعلام نمود که به نفع هیچ کس کنار نخواهم رفت.
شناسه: 326612
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 04:36
1
138
 لطفا کسانی که در نهادهای نظارتی و امنیتی هستند یکبار دقیق پرونده خرید مجتمع مسکونی سبحان توسط خلیل زاده رو بررسی کنند.
شناسه: 326618
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 04:42
1
78
 بازتاب عزیز، تو رو به هر چی که می پرستید تا نابودی کامل این ادمای خائن و دزد افشاگری رو ادامه بدید، به خدا الان مسئله مملکت دعوای رئیس این قوه و اون قوه نیست، مشکل معرفی و ابرو بردن از این ادمهای خبیثه که دیگه کسی جرات این دزدی ها رو نداشته باشه
شناسه: 326624
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 04:46
3
70
 از این دست تخلفات میلیاردی تا بخواهید در کشور داریم. همه اینها نشاندهنده این واقعیت تلخ هستند که کشور در فساد مالی و اداری دست و پا می زند و در هیئت حاکمه این کشور هم انگیزه کافی برای برخورد جدی با این معضل نیست. عده ای با وجود تلاش بسیار در تأمین معاش روزانه خود مشکل دارند و عده دیگری به برکت رانت، ارتشاء و فساد موجود ثروتهای میلیاردی کسب کرده و به ریش بقیه می خندند.
شناسه: 326630
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 04:49
1
82
 ممنون از بازتاب
به این فکر می کنم که با کاری که بازتاب و کلاً رسانه انجام میده میتونه کمک کنه به نهادی که در پی برخورد هست
نظیر موسی هست که ایجاد میشه
شناسه: 326634
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 04:49
2
41
 داریوش کبیر گفت خدایا مملکت ما رو از دشمن و قحطی و دروغ محفوظ بدار، ما باید بگیم خدایا مملکت ما رو از دزد و رانت خوار و مفسد اقتصادی و خلیل زاده مصون بدار
شناسه: 326644
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 04:59
3
77
 آیا کار درستی است؟حقش هست من دست بندازم این دهنِ من جِــــــــر بدم....؟؟؟
شناسه: 326646
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 05:01
1
35
 پس سربازان گمنام همیشه در صحنه کجایند
شناسه: 326648
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 05:10
1
119
 لابد درصدی به حسن رعیت میدهد و از حمایت باند آهنین امنیتی بهرهمند میشود
شناسه: 326651
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 05:14
1
77
 *درباره وام ارزی تریلیاردی به شرکت اینتر مت جهت واردات چند تن شمش طلا به کشور از طریق پرواز چارتر هواپیما و از طریق فرودگاه پیام .

*برداشت شخصی و مخفیانه مدیر عامل سابق و همچنین رییس هیات مدیره از حساب افزایش سرمایه سهامداران
شناسه: 326670
سالومه
15 فروردین 1392 ساعت 05:42
1
64
 من شنیده ام که مدیر عامل موسسه حسابرسی ف که حسابرس و بازرس قانونی این موسسه در زمان مدیر عاملی اقای ح .م. ح بودند از بستگان بسیار نزدیک ایشان هستند.
جواب ما سهامداران جز که با تبلیغات فراوان و گمراه کننده این موسسه اقدام به خرید سهم این موسسه نمودیم را چه کسی باید بدهد ؟
ایا اگر حسابرس و بازرس رابطه خویشاوندی با مدیریت شرکت نداشت باز هم این اتفاق ها می افتاد ؟
اقای بهمنی نکند شما هم از این موضوع ناراضی هستید ؟!!
شناسه: 326678
یک سهامدار
15 فروردین 1392 ساعت 05:57
1
55
 سلام
لطفا به ارتباط موسسه توسعه و برادری به نام اکبر محبوب که به جهت فرار از پاسخگویی در ارتباط 3000 میلیارد تومان به بهانه معالجه بیماری جعلی سرطان به اسپانیا جیم زدند و تازگی برگشته و در بهترین واحد برج سبحان ساکن هستند نیر گذری بزنید!!!
شناسه: 326702
saeed
15 فروردین 1392 ساعت 06:19
2
71
 یه ادم چه قدر میتونه پلید باشه، اقای خلیل زاده تخصصش اینه که بازرس و مامور رو بخره، نمونش نماینده بانک مرکزیه که بعد از اینکه حکمی به نفع این صادر کرد شد مدیر عامل موسسه و بعد یه مدت همین خلیل زاده کلاه اون رو هم برداشت و انداختتش بیرون
شناسه: 326703
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 06:20
1
61
 من دقیقا خبر دارم که به کجا وصل هستند ...
شناسه: 326705
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 06:23
2
49
 مرسی بازتاب
تا اخرش کنارت هستیم و خبراتو میخونیم و برات ارزوی موفقیت میکنیم
مگر اینکه تو باعث شی این اشغالای دزد که چشم به مال مردم دارن معرفی شن
شناسه: 326708
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 06:25
2
55
 خلیل زاده برای از بین بردن شرکای خودش از بعضی از ادمهای بدسابقه که از... یا ... اخراج شده استفاده میکنه، نمونش ... یا باقریان هستن که با هرکسی که با ... به مشکل بر بخوره به بدترین شکل برخورد میکنن و نابودش میکنن و کسی هم نیست جلوشون رو بگیره
شناسه: 326711
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 06:31
1
38
 ... متهم قتلهای زنچیره ای از سهامداران بیمه توسعه
شناسه: 326716
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 06:33
1
71
 لطفا در مورد رابطه .... و موسسه توسعه و شخص خلیل زاده هم بنویسید، خلیل زاده هر وقت با کسی به مشکل برمیخوره ... و ادمهای شبیه به اون رو میندازتشون به جون اون ادم بدبخت
شناسه: 326718
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 06:35
0
39
 ... با شریکش .... به اسم لوازم خانکى سامسونک دارند نفت ایران را میبرن و هزاران ملیارد مال مملکتو تو کشور کره جنوبى دارن جا به جا میکنند '. ١ نفر حتى به خاطر خدا موضوع را دنبال نمیکنه !!!!!!
شناسه: 326719
اریا
15 فروردین 1392 ساعت 06:38
1
62
 همه کارهای خلیل زاده در مقایسه با جنایت هایی که مشاور امنیتیش اکبر خوش کوش(اکبر خ) انجام داده هیچی نیست، شما حتی اشاره هم به این موضوع نکردید
شناسه: 326728
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 06:48
1
60
 آیا این همان موسسه است که در سایت بانک مرکزی به عنوان تنها موسسه دارای مجوز درج شده (پس بانک مرکزی شریکشه نه حریفش)
http://www.cbi.ir/simplelist/1541.aspx
شناسه: 326735
مالک
15 فروردین 1392 ساعت 06:52
1
43
 بازتاب جان من یه نماینده از بیمه توسعه هستم چرا تخلفات این شرکت بیمه که اون هم مال همون سهامداران هستند رو نمی نویسی؟ میدونی که با دیر واریز کردن کارمزد حداقل 2000 نماینده در سراسر ایران چه پول هنگفتی رو داره به جیب میزنه؟
شناسه: 326737
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 06:54
2
46
 الان اگر زمان دولت اصلاحات بود برادران کفن پوش و همیشه در صحنه یا در محل موسسه یا در مقابل ریاست جمهوری و قوه قضائیه تجمع میکردند و فریاد وا اسلاما سر میدادند، اما مثل اینکه حق و حساب اقایون رسیده که خبری ازشون نیست
شناسه: 326738
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 06:55
1
78
 این آقای رسول تقی گنجی هم که آخر کاری اوردیش تو داستان بیا ببین تو تورنتو در همسایگی آقای خاوری عزیز چه کاخی داره که الان کمتر از 14-15 میلیون دلار نیست بله از همین زد و بند ها در میاد چنین چیزهایی
شناسه: 326741
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 06:57
1
44
 این موضوع هم باید مثل موضوع بابک زنجانی تا تهش دنبال کنید تا به گوش بعضی از اقایون که خودشون رو به نشنیدن زدن برسه
شناسه: 326742
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 06:58
0
50
 این آدم ها نماینده از ما بهتران هستند و پول بیشتر به جیب آنها میرود
شناسه: 326744
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 06:59
0
38
 حالا نمیشد عکس این ارازل اوباشو بزارین ماهم ببینیم؟
شناسه: 326757
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 07:10
0
46
 لطفاً از اقدامات مخرب سرپرست منصوب بانک مرکزی در اون 2 سال هم بنویس که باعث ورشکستگی مؤسسه داشت میشد
شناسه: 326760
امیر
15 فروردین 1392 ساعت 07:14
0
30
 این گزارش شبیه گزارشهای براداران است !
بازتاب جان مواظب باش!
شناسه: 326768
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 07:22
2
21
 آیت الله العظمی غزالی و صادقی و ابواب جمعیتان....
وقتی خمس و زکاتشو میده شما رو سننه؟
نکنه نواب خداوند تبارک و تعالی در حال تولید مثل و ازدیادند.
برین پی کار تون نون به نرخ روز خور ها...
بالله شما ها روی اراذل و اوباش رو سفید کردید.
هم از توبره میخورید .هم از آخور.
روح شعبان بی مخ که کلی از شما ها با مخ تر و باغیرت تر و با ناموس تر ومسلمون تربود .قرین رحمت الهی باد.
شناسه: 326778
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 07:39
78
11
 وقتی میبینم یه پسر 15 ساله چند میلیارد وام گرفته اون موقع من با سی سال سن و فوق لیسانس حتی نتونستم دو میلیون وام ازدواج بگیرم از بس گفتن سه تا ضامن و کسر از حقوق و چک و سند و زهر مار بیار و اخرش هم بعد چند سال هنوز شرمنده زنم هستم که نتونستم براش حتی سرویس طلای عروسی بخرم، پر از بغض و کینه میشم
ارزو میکنم که اگر دادرسی در عالم خلقت هست داد من و امثال من رو از خلیل زاده و امثال خلیل زاده بگیره
الهی آمین
شناسه: 326785
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 07:52
2
87
 فکر کنم به همون جایی وصله که مرتضوی هم تو دادگاهش گفت که وصله و کاره ای نیست و فقط دستورات رو اجرا میکرده./
شناسه: 326793
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 07:58
1
90
 ی نگاهی به فیلمهای فتنه ۸۸ !! میانداختید شاید این بابا هم جزو فتنه کشان بوده .
شناسه: 326796
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 08:03
3
69
 به حصرت عباس اینا قصد خدمت دارند اما چه میشه کرد باید خدمت اساسی و اسلامی کرد نیت برادران خیر هست انشااله و تعالی سهم ما هم فراموش نفرمایید
شناسه: 326798
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 08:07
2
19
 مشخصه که به کجا وصله.. همونجا که بابک زنجانی وصله..
شناسه: 326802
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 08:13
1
28
 در خارج از کشور ایران کار میدمیا (روزنامه و رایوو...) کارشان فقط خبر درست به مردم است. هیئت اجرائی در هر قسمت از دولت مسئول رسیدگی این متنی که شما نوشته اید هست. اگر دولت رسیدگی نکند ،در هر ساعت شبانه و روز تکرار می شود . میدیا با این کار ،دولت را وادار می کند که موضو ع را برسی،وبا مید یا همکاری کند ...
شناسه: 326822
مـ ـس
15 فروردین 1392 ساعت 08:32
0
5
 خیر نبینی بازتاب .......اخه چیکار داری به این بیچاره ها اینا فقط دنبال یه لقمه نونن واسه خودشونو فک وفامیلشون فقط لای نونشون کل مملکته ایرانه.......
شناسه: 326827
اقاسعید
15 فروردین 1392 ساعت 08:34
0
21
 به عنوان یه ایرانی از شما سپاسگزارم. افشا کنید، شاید فرجی شود و کشور از شر اینها راحت شود
شناسه: 326862
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 09:15
0
16
 جدیدا" نیز با زمینه چینی های فراوان آفای مستخدمین حسینی را نیز کنار گذاشتند تا رفیق شفیق بیمه ای خودشان و دوست معاون بانک مرکزی را با حکم خودشان به سرپرستی توسعه بنشانند تا ...
شناسه: 326873
ناصر احمدی
15 فروردین 1392 ساعت 09:38
0
3
 فقط یه جمله برای گفتن دارم.مهم نیست تو نظرات باشه یا حذفش کنید.همین که خودتوم میخونید برام کافیه.درود به شرفتون.درود به مادر و پدرانی که فرزندانی به شجاعت برو بچه های بازتاب دارن.ننگ بر bbc
شناسه: 326884
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 09:59
1
17
 چه عجب نگفتی آقای خ. خ
شناسه: 326892
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 10:10
0
10
 ممنون از سایت به خاطر افشاگریتون و امیدوارم آن را دنبال کنید
شناسه: 326895
اکبر معین
15 فروردین 1392 ساعت 10:10
0
11
 پرونده بابک زنجانی به کجا رسید که دارید این یکی را رو میکنید؟
ریشه فساد بسیار عمیق تر است.که فقط با افشاگری بشودآنرا از بین برد.
تا دراین مملکت احزاب ومطبوعات آزادایجاد نشود توقعی از قوا برای مبارزه با فساد نباید داشت.
شناسه: 326902
ahmad
15 فروردین 1392 ساعت 10:22
0
25
 یک سری هم به شرکت احیاء صنایع خراسان بزنید تاشاید سهامداران تکلیفشان روشن شود ومعلوم شود این همه پول کجا رفته است؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!
شناسه: 326905
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 10:26
0
16
 رسول تقی گنجی صاحب کارخانه جات سس مهرام،لاستیک بارز،وچندکارخانه بزرگ خودش یکی از بزرگترین بدهکار های بانکی کشوره مبلغ بدهیش در حدود ...میلیارد تومنه بله در حدود ... تومن ایشون هم مثل آقای خاوری به کانادا رفته ولی اموالش رو پسرش اداره میکنه
شناسه: 326915
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 10:46
0
3
 بازتاب جان یاد رفت از کارهای اقاى امیر اصلانى مدیر عامل سابق بانک ملى و دارودستش که سال ٨٥ اومدن سر کار در موسسه توسعه نامى ببرى
شناسه: 326920
على امامى
15 فروردین 1392 ساعت 10:59
1
4
 هر شب توی برنامه سیم مثل سریال شبکه اول به بینندگان جایزه هم میده!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
شناسه: 326931
ارش
15 فروردین 1392 ساعت 11:20
3
13
 چطوری باید این مساله را توجیه کرد که تاسیس و رشد این شرکت تا 50 میلیارد در زمان پیش از دولت هشتم صورت پذیرفت؟
یادتان هست وقتی از احمدی نژاد پرسیدند چرا فرد مورد نظر شما برای وزارت، صادق محصولی، میلیاردر است و از کجا این ثروت را آورده، گفت مگر در زمان من میلیاردر شده؟
واقعا من دیگر چپ و راست خودم را هم نمی توانم تشخیص دهم.
شناسه: 326971
فرهاد
15 فروردین 1392 ساعت 13:05
2
21
 مرسی از خبرتون
شناسه: 327000
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 13:49
2
14
 لطفا با دلیل مدرک حرف بزنید من اقای خلیل زاده میشناسم ایشان ادم درستی هستن
شناسه: 327012
عزیز
15 فروردین 1392 ساعت 14:04
6
3
 و همینطورى شد که غولهاى قلابى اقتصادى بوجود امدند و همینطورى شد که شکافهاى عظیم اجتماعى بوجود امدنط و همینطورى شد که این اقایان براحتى ا این پولها میتوانند قیمت هر چیزى را بالا ببرند مثل ارز و سکه و اجناسى مثل پسته ! و همینطورى د که خانواده هایشان در کانادا و استرالیا و اخیرادر اسپانیا سیتى زن شده اند و با پولهاى ملت به ریش ان مردم میخندند !!!!!!!
شناسه: 327043
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 14:36
0
5
 من خودم از اینها داغ دیدم 
خواهشاض پیگیری کنید و به اطلاع رسانی ادامه بدید که حداقل مردم آگاه بشن و به دام اینها نیفتند
شناسه: 327150
حمیدرضا
15 فروردین 1392 ساعت 21:47
0
6
 پشتیبان مالی برنامه تلویزیونی سین مثل سریال که طی تعطیلات نوروز از شبکه یک پخش می شد همین شرکت توسعه بود بطوریکه لوگوی این شرکت پس زمینه دکور برنامه بود.
چرا ؟؟؟؟؟؟
شناسه: 327184
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 23:16
0
3
 مملکت اسلامیه-ادعای بعضیا اینه که اسلام نابو پیاده کردن- اینم از اسلام ناب- خوب معلومه وقتی یه نفر به این مملکت نگاه کنه و این همه دزدیو فساد رو ببینه به پای اسلام میذاره- ای وای ای وای
شناسه: 327198
بدون نام
15 فروردین 1392 ساعت 23:50
0
3
 تشکر ویژه میکنم از شما، معلومه شما هم به جاهای خاصی وصل هستید که این اسناد رو پیدا کردید 

ولی متاسفانه خیلی وقته کار از کار گذشته و تنها با افشاگری دیگه نمیشه مسایل رو حل کرد،
شناسه: 327222
پدرام
16 فروردین 1392 ساعت 00:26
2
3
 گردن این گردن کلفت ها را بشکنید.
شناسه: 327230
بدون نام
16 فروردین 1392 ساعت 00:48
0
3
 ... از این دست ادم ها اینقدر زیاد هست .. برادر ... مگر بابک زنجانی و کاظمی و .. که مطرح کردی چی شدن.. کارشون رو دارن ادامه میدن .. همین ... تا حالا باید همشون اعدام میشدن .. مگر اعدام فقط مال اون بیچاره های تو خیابون بوده بخاطر 800 تومن یا 80 تومن ....
شناسه: 327235
بدون نام
16 فروردین 1392 ساعت 00:52
0
3
 روزنامه اعتماد درآخرین شمارههای قبل از تعطیلی گزارش کامل حسابرسی از تخلفات را در صفحه اول آوردهاست.موارد خلاف بیش از اینهاست.
شناسه: 327250
فراز بهنامیان
16 فروردین 1392 ساعت 01:21
0
5
 این سازمان بازرسی کل کشور میشه بگید تو این کشور چیکاره است؟...
شناسه: 327270
بدون نام
16 فروردین 1392 ساعت 02:02
0
6
 در پاسخ به 326971
درسته در زمان احمدی نژاد میلیارد نشدن، تیلیاردر شدن
شناسه: 327324
بدون نام
16 فروردین 1392 ساعت 02:58
0
6
 آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور خواهرزاده اشان رئیس شعبه بیمه توسعه سنندج هستند. وپشت پرده آقای اکبرخوش گوش هست که با خلیل زاده هم خونه هستند
شناسه: 327394
s
16 فروردین 1392 ساعت 03:56
0
7
 نتیجه انتخاب بین بد و بدتر در انتخابات همین میشود
شناسه: 327446
ms
16 فروردین 1392 ساعت 04:48
0
6
 بازتاب چطور شما از دستگیری بیش از 30 نفر از مدیران استان خوزستان توسط وزارت اطلاعات که بجرم اختلاس و دزدی از بیت االمال از یک هفته قبل از عید نوروز دستگیر شدند بی خبرید؟؟؟؟؟؟؟؟؟یک سری هم بخوزستان بزنید .حاج بهمنی مدیر عامل ملی حفاری هم که اجبارا باز نشست شد.
دشمن میخواهید افشا کنید بخوزستان هم سری بزنید و حکایت انبارهای ملی حفاری و اب وبرق ..و ... و...و....و...و
شناسه: 327550
بدون نام
16 فروردین 1392 ساعت 07:39
0
1
 این خبر بسیار کهنه است.. چون همه میدونند که سلماسی حدود 10 سال هست که دیگه هیچ فعالیتی در موسسه توسعه و بیمه نداره...
ضمنا آقای مستخدمین حسینی که از معتمدین نظام و بانک ملی بودند سالها مدیر عامل موسسه بودند و تمامی ارگانها و سازمانها نظارت دقیق داشتند...
اتفاقا آقای مستخدمین حسینی به این علت از موسسه بیرون رفتند که به گفته خودشون نفهمیدن چرا بانک مرکزی بعد از بارها بررسی و تایید موارد مورد نظر دستور بانک شدن موسسه را صادر نمی کند...
اگر می خواهید فساد در بانکها و موسسات را شروع کنید باید از موسسات زنجیره ای سپاه شروع کنید که میلیارد میلیارد پول را به خارج منتقل می کنند
شناسه: 327571
بدون نام
16 فروردین 1392 ساعت 08:02
2
3
 بازتاب، یک سرنخ بهت میدم برای ارتباط بین رویال بانک باکو و موسسه اعتباری توسعه که حاصلش خوردن میلیونها دلار پول مردم با کارت توسعه ارزی (توسکا) بوده.
شناسه: 327674
yeki
16 فروردین 1392 ساعت 10:42
0
5
 ارتباط خانوادگی وکیل نامبرده شده را با رییس فبلی دیوان عدالت اداری پیگیری کنید به خیلی از مسایل می رسید
شناسه: 327731
جواد روح الهی
16 فروردین 1392 ساعت 11:33
0
1
 لطفابادلیل ومدرک خبربدید
شناسه: 327738
بدون نام
16 فروردین 1392 ساعت 11:42
1
1
 تابی جون دوخط هم در مورد اقای شهسوارانی از اعضاء هیئت مدیره موسسه و شاگردان خلف اقای خلیل زاده می نوشتی
شناسه: 327761
بدون نام
16 فروردین 1392 ساعت 12:14
3
0
 These cannot be individuals but a network of criminals who are connected to information ministry or are part of it.
شناسه: 327763
بدون نام
16 فروردین 1392 ساعت 12:15
0
0
 باسلام - بهتر است به سایر موسسات اعتباری مثل میزان ,عسکریه و . . . نیز سری بزنید و ببینید,مدیران آنها چه میکنند, و تحت کدام پوششها این گونه می تازند و پولهای کلان به جیب میزنند!!!
شناسه: 327832
بدون نام
16 فروردین 1392 ساعت 13:58
0
2
 صد در صد یا کار کار انگلیس هاست یا دشمنان
شناسه: 327834
بدون نام
16 فروردین 1392 ساعت 14:02
0
2
 خلیل زاده انسان خوبیه مستندازتخلفات حرف بزنید
شناسه: 327843
بدون نام
16 فروردین 1392 ساعت 14:28
4
2
 برادررحیمی سرهنگ علیرضارحیمی مشاورمدیرعامل بیمه توسعه می باشد درضمن رئیس فدراسیون بوکس سنندج ورئیس میراث فرهنگی کردستان ودارای معادن سنگ فراوان جهت حل مشکل موسسه توسعه بابرادرشان مشکل راحل کنندوبه همین جهت مشاورودخترش رئیس بیمه توسعه سنندج هستند
شناسه: 327845