۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۸, پنجشنبه

حکومتی که فقط دزدان ملیاردی تحویل جامعه می دهد ، این یکی با 100.000.000.000 تومان آزاد شد

محمد روبانیان دزد ملیاردی دیگر که با 100 ملیارد وثیقه آزاد شد 

رسانه های حکومتی : 
"سخنگوی قوه قضاییه از تخلفات مالی سردار و نزدیکانش در ستاد مدیریت مصرف سوخت خبر داد و دلیل دستگیری وی را فساد اقتصادی در این ستاد عنوان کرد. "
اگر دقت کرده باشید تقریبا هر هفته ای یک دزد لو می رود که ملیاردها برده است ، نمی خواهم به آن دوردست ها بروم . اگر به همین چند ماه پیش نگاهی بیافکنیم خواهیم دید که ابتدا موضوع دزدی مهدی رفسنجانی پسر شیخ تروریست میکونس (رفسنجانی) و فرارش به ایران را شنیدیم و آنگونه بی سرو صدا شد ، آنگاه دزدی محمودرضا خاوری (بانک ملی ) با ملیاردها کشور را ترک کرد و به کانادا فرار کرد که موضوع مورد اختلاس به 3 هزار ملیارد تومان می رسید و خامنه ای دستور داد کش ندهند 

سپس ،رضا ضراب و 74 ملیارد دلار در ترکیه و رشوه های او به دولت اردوغان ، آنگاه نوبت لو رفتن دزدیهای بابک زنجانی و اختلاس رئیس سازمان تامین اجتماعی رسید همان "قاصی " آدم کش که به جلاد مطبوخات معروف شد و موضوع چند ملیارد دلار دزدی او و همدستانشان بیرون اومد

تمام این ها رهبران حکومتی و کارگزانشان هستند که توسط جناحهای رقیب لو داده می شوند و فردی مثل سعید مرتضوی که در سازمان تامین اجتماعی ملیاردها تومان جابجا کرد و بیرون برد و از آنجاییکه دارای پارتی گردن کلفتی مثل خامنه ای بود خود را بیرون کشید ولی دیگر دزدان بسته به دوری و نزذیکیشان به دو باند اصلی حکومتی آزاد یا موقت دستگیر می شوند

در همین ارتباط 

رئيس سازمان بازرسی کل رژيم نيز اعلام کرد در يک پرونده فساد، يک مدير دولتی بدون حتی يک ساعت ماموريت، ۱۲ميليارد تومان حق مأموريت دريافت کرده است و 530 ميليون تومان پول غذا دريافت کرده است. مقام قضايی رژيم همچنين گفت در پرونده ديگری که در يکی از استانهای کشور تشکيل شده است عده يی ۷۰ ميليارد تومان حقوق عوارض دولتی را در خصوص گمرک پرداخت نکرده اند. احتمال می دهيم ارزش مالی اين پرونده به يکصد ميليارد تومان برسد. اين مقام رژيم آخوندی همچنين از فرار گمرکی با استفاده جعل سند خبر داد 

روز اول اسفند رئيس پليس آگاهی استان خوزستان از کشف پرونده اختلاس يک ميليارد و ۵۷ ميليون ريالی در بانکهای اين استان با دستگيری يک متهم خبر داد. 
در زمينه وجود يک فساد 10هزار ميليارد تومانی خبرگزاری حکومتی ايرنا 11اسفند می نويسد: چندی قبل بود که اکبر ترکان دستيار ارشد رئيس جمهوری خبر از تخلف مالی 10هزار ميلياردی داد تا روحانی در هرمزگان به تشريح تخلف 9هزار ميلياردی بپردازد. 

و تازه این قله کوه یخ است که از آب بیرون آمده است

جالب اینجاست که سر نخ همه یا به بیت خامنه ای وصل است یا به بیت رفسنجانی ، یا سردار سپاه است و یا مداح ، حال این محمد روبانیان هم مداح است و هم سردار سپاه در ظمن وارد دزدی در بازار فوتبال هم شده است 

ببینید در جلسه توضیحی دولت پیشین (هرکدام دهها شغل دارند ) یهو فیلش یاد هنوستان می کند و .........روزه می خواند