۱۳۹۲ فروردین ۲۲, پنجشنبه

سیرک انتخابات جمهوری اسلامی و کلاف سر درگم کاندید شدن و نشدن، خاتمی و رفسنجانی

 قولهای ضد و نقیض دو آخوند اصلاحطلب در رابطه با آمدن و نیامدن با ذکر تاریخ و منبع   

 مهر ۱۳۹۱ 
.......................................................................
پنجشنبه ۲۲ فروردین
.......................................................................
پنجشنبه, 22 فروردین 1392 
.......................................................................
11 مهر 1391
.....................................................................
۲۵ بهمن ۱۳۹۱
..........................................................
۱۷ فروردين ۱۳۹۲ 
.....................................................................
پنج شنبه 22 فروردین 1392 
....................................................................

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۱ 
...................................................................
07-Oct-2012
................................................................
جمعه, 25 اسفند 1391
..............................................................

۲۳ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۶:۰۳
................................................................

پنج شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۲
............................................................................

21 فروردین 1392
..........................................................................
22 فروردین 1392

............................................................................

دوشنبه 9 بهمن 1391

...........................................................................
يكشنبه ، 16 مهر 1391 ،
...........................................................................
...........................................................................
..........................................................................
۲۳ اسفند ۱۳۹۱ 
.............................................................................
5 ژانويه 2013 ... کمال خرازی: کاندیدا نمی‌شوم ... "در انتخابات کاندید نمی‌شوم
...........................................................................
تاریخ خبر : ۱۳۹۱/۷/۸

...........................................................................