۱۳۹۲ تیر ۳۰, یکشنبه

عبادت یا فلاکت ملی

ملت را با مسجد حتی فیزیکی در خواب کردند و بعد می پرسند چرا کشورهای اسلامی عقب مانده اند 
این وضعیت روزه گرفتن تو اربیله... مملکت کلا تعطیله و همه صبح تا غروب میخوابن، جالبیش اینجاس که تو خونه نمیخوابن میرن مسجد