۱۳۹۲ آبان ۲۸, سه‌شنبه

درود به این گرد پبر دلیردرایران ؛ شرم کنید حیا کنید چقدر می کشید

درود به این گرد پبر دلیر در ایران

دکتر احمد ملکی : کمپین نه به اعدام و خشونت بر پا کنیم

دکتر ملکی : از خدا بترسید شرم کنید حیا کنید چقدر می کشید آقایان حقوق بشری چرا سکوت کردید چرا با اعدام و خشونت مخالفت نمی کنید
باور کنید در این آخر عمر به حال خود و این همه جنایت و اعدام به حال این ملت اشک می ریزم

او در ادامه این مصاخبه اینگونه ادامه می دهد : ما باید در ایران کمپینی به پا کنیم تا بتوانیم با اینهمه اعدام و خشونت مقابله کند باید پیشقدم شد من و آقای نوریزاد در این راه پیش قدم شدیم از شما در داخل و خارج از کشور هم می خواهیم که سکوت نکنید بیاییم از این همه جنایت و کشتار در میهنمان جلوگیری کنیم

اقای دکتر ملکی در رابطه با قتلهای دولتی از زمان روی کار آمدن روحانی می گوید :
از وقتی آقای روحانی سر کار آمده اند 240 نفر اعدام کردند این آقایان طرفدار حقوق بشر چرا سکوت کردند اینکه می گویند کار آن وریهاست ، این قابل قبول نیست اینها حاشبیه سازیست 
اگر آقای روحانی با این جو امنیتی و کشت و کشتار واقعا مخالف است، برود پیش آقای خامنه‌ای بگوید چه خبر است در این مملکت، این دستگاه قضایی چکار دارد میکند. اگر ایشان قبول نکرد بیاید با مردم مطرح کند

ملکی در رابطه با اعدامهای روزها، ماهها و سالهای اول انقلاب گفت : 
از اول انقلاب تا کنون دهها هزار نفر به جرمهای گوتاگون اعدام شدند او ادامه داد که : چقدر اعدام؟ چقدر خون ریختن؟ ناف این حکومت را با مرگ و نیستی و نابودی بریدن

مصاحبه کامل ایشان را در فایل زیر بشنوید 

با سپاس از سایت سپیده دم بابت فایل مصاحبه با دکتر ملکی