۱۳۹۱ مرداد ۹, دوشنبه

برخورد غیر منتظره فخرآور و مصداقی در رادیو

امروز طبق معمول دهها ای مایل ناخواسته وناشناس را دریافت کردم یکی از آنها یک  فایل صوتی بود که در آن ، برنامه ساز پرشین رادیو مصاحبه ای را با آقای مصداقی انجام داده بود. جالبی این فایل و غیر منتطره بودن آن در این است که  برنامه ساز رادیو و آقای مصداقی ، مشغول "بد گویی،راست گویی یا به قول معروف غیبت کردن" از عباس فخر آور بودند که ناگهان عباس آقا سر می رسد و آقای مصداقی جیم فنگ 
همینجا باید منذکر شوم که من هیچ یک از اینها را نمی شناسم و نمی دانم کدامیک راست و کدامیک دروغ می گویند فقط می دانم که کار آقای مصداقی و برنامه ساز پرشین رادیو منصفانه نبود ، چراکه اگر می خواهند فردی را متهم کنند و ایراداتی به او دارند، اقلن باید متهم در دادگاه  حاضر باشد تا بتواند از خود دفاع کند..
اینکه چه کسی حقانیت دارد یا ندارد تعیین آن با شماست هدفم فقط اطلاع رسانیست  در ظمن پرسشهای خود را لطفن از طرفین درگیر در ماجرا بپرسید و نه از من