۱۳۹۳ فروردین ۱۱, دوشنبه

آقای روحانی این خرابه ای که شما رئیس جمهورش هستید ، نتیجه کار شماهاست ونه 8 سال که 34 سال است از پایبست ویران است

روحانی در اولین خطابه سال جدید :  "ساختمانی که در هشت سال گذشته خراب شده است، در چند ماه درست نمی شود.".ه

آقای روحانی چرا شما روحانیون اینهمه به مردم دروغ می گویید؟   آیا این خرابه واقعا 8 سال عمر دارد؟ و آیا این خرابه فقط محصول کار احمئینژاد است ؟ چرا به مردم حقیقت را نمی گویید ؟ چرا آنرا اخته کرده و در اختیار امت در صحنه قرار می دهید ، کل حقیقت را به مردم بگوید به مردم بگویید این خانه از پایبست ویران است و شما در نقش بند ایوانید ؟
 
روحانی مزورانه این خرابه را فقط حاصل کار احمدینژاد می داند 
 
او نمی گوید که چه کسی احمدینژاد را بر مردم تحمیل کرد ؟ آیا جز آن رهبر دجال و اعظمش کسی دیگر بود و چرا آن کسانی که به این آقا رای دادند و مردم را فریب دادند سکوت کردند چرا نمی گویند حقیقت را به مردم ؟ 

روحانی نمی گوید که کشور از روزی به قول او به خرابه ای تبدیل شد که امام جنایت کارش در ایران با فریب توده های بی سواد و همکاری روشنفکران فرصت طلب و خائن در سال 1357 کشور را به دست روحانیتی دجال ، خونریز ، دزد و غارتگر سپرد 

احمدینژاد هم می گفت کشور را به صورت خرابه ای از اصلاح طلبان به ارث برده است او اسامی صدها دزد و غارتگر اقتصادی را نیز در دست داشت و جرات بیرون دادن آن اسامی را نکرد و بر فلاکت اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی کشور به مانند همانهایی که قدرت را در قبل قبضه کرده بودند ، افزود و افزود ، و از این طریق نفرت و نفرین ملت ایران را با خود به گور خواهد برد

به این دیاگرام که خود حکومت بیرون داده توجه کنید تا خود به این دروغ که گویا قبل از احمدینؤائ در کشور گل و بل بل بوده پی 
ببرید 

این جدول فقط نمونه ای از یک شاخص اقتصادی و  نمونه ای از خروار است تا ثابت کند که خانه خراب آقای روحانی به 8 سال احمدینژاد بر نمی گردد

لازم به ذکر است که نرخ تورم در سال 1355 و قبل از اعتصابات 56/57 عددی یک رقمی  بود 1.3 (یعنی نان سنگک 6 ریالی در سال چند دهم ریال گران می شد و نه مثل امروز ، ناگهان 300 تا 400 برابر)  که در سال 56 به دلیل اغتشاشات آخوندی و درگیریها و اعتصابات به 3.4 %  رسید
حال مقایسه کنید این عدد را با سیر سعودی تمام این 34 سال و دوران روحانی (1392)که بنا به آمار خود حکومت  43% بود که معمولا باید به آن 10% نیز اضافه کرد تا عدد نزدیک به حقیقت گفته شود