۱۳۹۳ خرداد ۲۰, سه‌شنبه

روحانی هم به مانند خاتمی فقط یک مهره در دست خامنه ای و سران سپاه است


خاتمی بعد از 8 سال دولتمداری : من فقط یک تدارکاتچی بودم 

کسانی مثل ( نگهدار،مسهود بهنود ، نبوی،گتجی،حسین موسوی در آمریکا، کدیور ، مهاجرانی و.......برخی رسانه ها.) که سعی می کردند و می کنند این آخوند را "مدرن" جا یزنند و با استفاده از یک سری عوامفریبیهای همیشگی این حکومت در طول 34 سال گذشته ، و از طریق نفوذ عوامل خود در درون نیروهای مخالف داخل و خارج کشور ، او را هم مثلا در مفابل خامنه ای ، و سران سپاه قرار داده و از دیگران بخواهند تا به حمایتش برخیزند ، آگاهانه و برخا ناآگاهانه سعی در انحراف افکار عمومی و به اشتباه انداختن مردم  داشتند و دارند و حالا که روزی چند انسان در همین دولت روحانی دارند اعدام می شوند ، بیکاری همچنان بی داد می کند گرانی دمار از روزگار مردم درآورده است ، بر تعداد ملیونها معتاد هر روز افزوده می گردد و دولت دست رو دست گذاشته و فقط نظاره گر این تبهکاریها شده است ، ، اقتصاد  با سرعت به مرحله فروپاشی  نزدیک می شود  ، لب از لب بر نمی دارند و در سکوتی شرمگینانه فرو رفته اند و به قولی به عنوان مهره هایی در صفحه شرنج بازی سیاست چند لحظه ای به بازی گرفته شدند و از صحنه کنار گذاشته شدند ، تا دوباره با پروژه ای دیگر و جایی دیگر به روز شوند

این حکومت از روز نخست همین بازیها را داشته است و همچنان دارد
در آغاز این فاجعه ، مهدی بازرگان را در مقابل خمینی ولی فقیه وقت قرار دادند و از این طریق گروهی را از دایره قدرت بیرون راندند و حکومتشان را حفظ کردند

سپس نویت جا انداختن خط امام رسید که گویا طرفدار زحمتکشان هستند و در مقابل آنها عده ای طرفدار سرمایه داران و زمینداران
حزب توده و اکثریت که بعدا خود قربانی همین سیاست شدند مدتها پرچمدار این "خط ضد امپریالیستی" امامشان بودند

سپس نوبت 2 خرداد و راه انداختن اصلاح طلبان رسید و آخوندی شیاد به نام خاتمی را از شیشه بیرون کشیدند و با نام گفتگوی تمدنها 8 سال هم با این ترفند سز نیروهای مخالف را شیره مالیدند

و بعد پوپولیستی به نام احمدینژاد که گویا طرفدار پابرهنگان است و می خواهد اسامی 199 رانت خوار بزرگ را افشا کند ، ولی 8 سال فقط گفت ، می گم می گم بگم بگم
و رانت خواران همچنان می خورند و می خورند

و حالا رئیس کل این شارلاطانها (روحانی) را راه انداختنه اند

این سیستم به مانند فیلمهای سینمایی دارای دو طرف بازیست (اصلاحطلب (پلیس خوب)، اصولگرا(پلیس بد)
باید دقت کرد که هر دو دشمن مردم هستند ولی هر یک شیوه ای را برای حفظ خود و فریب و سرکوب مردم ،ارائه می دهند
رل پلیس خشن و بی رحم که معمولا و در طول این 34 سال همیشه به عهده جناح غالب بوده و وظیفه اش سرکوب و اعدام و کشتار است

و پلیس خوب که گاه گاهی حرفی و صحبتی از آزادی، حقوق ملت ، آشتی ملی ، زنان و..... می زنند و طبق قواعد بازی  همین گفتار آبکی ظاهری  باعث می شود تا "احساسات" پلیس بد را جریحه دار کند و آنها مدتها باید بر علیه این یک جمله پلیس خوب عربده بکشند ، یکی دو هفته می گذرد دوباره موضوعی دیگر ، این بار نوبت پلیس بد است که چند نفر را اعدام می کند و به زنان حمله می کند و پاسخ از پلیس خوب می گیرد و گاها مردم هم در این بازیها خود را دخالت می دهند و وارد بازی می شوند این بازی آخوند با مردم 34 سال است که ادامه دارد

کار ها بین این دو نیرو آگاهانه و با طرح از قبل تقسیم شده و می شود
تمام این شیادیها هم در اطاقهای فکر مشترک این دو جریان برنامه ریزی می شود و مورد تایید شخص خامنه ای هم هست

البته که طیفهای گوناگون همه در اطاق فکر نیستند ، فقط آن نیروهایی که در سطح جامعه گفتمان سازی می کنند در جریان قرار می گیرند و گاهی هم به مانند سال 88 همه چیز از دستشان بیرون می رود

البته برای خالی نبودن عریضه گاها سر عده ای را هم به باد می دهند و زندانی می کنند و با راهی خارج از کشور می شوند تا اینجا ابتدا با چهره براندازی شروع کنند و به مرور اصلاحطلب و سپس حامی کامل رژیم شوند ، در این رابطه می شود دهها فرستاده رژیم در خارج از کشور نام برد

در تمام این سالها و در همه این بازیها یک هدف را تمام بازیگران به عهده داشتند
حفط نظام و سرکوب مخالفان و مردم
برایشان هم فرق نمی کند چه باجی برایش بپردازند ، چه دروغهایی بابتش بگویند و با چه کسانی در رابطه با آن به مذاکره بنشینند
برای این استراتژی 45 ساله همه نوع ترفند ، دروغ و فریب،  قتل، کشتار و باج دهی  برای پیشبرد این سیاست کثیف آزاد است ، بازیکنان اگر نتوانند به هدف بر

سند حذف خواهند شد

به این خبر دقت کنید

"روحانی با تأخیر ۴روزه "پیروزی" بشار اسد در انتخابات را تبریک گفت"

این حبر در چارچوب همین سیستم ساخته و پرداخته شده است ، که گویا روحانی با اسد و جنگ سوریه مخالف است و چند روز ملت را سر کار گداشتند تا اینکه خبر باطل شد و روحانی هم تبریک گفت

این سیستم یک سال است برای روحانی همین خبرها را می سازد

و باقی گزارش ارسالی
"......رئیس‌جمهور ایران، حسن روحانی بالاخره با گذشت ۴ روز از "پیروزی" بشار اسد در انتخابات ریاست‌جمهوری سوریه، به وی تبریک گفت. پیش از این در مجلس و در رسانه‌های محافظه‌کار به وی انتقاداتی شده بود. "....
پایان نقل قول


اینها به جزخلقه بسیار کوچکی از سران نظامی،اقتصادی و امنیتی سپاه که همراه با فرمانده هان سرکوب در بیت خامنه ای و سازمانهای تحت امرش ، رفسنجانی و باندش ، که در این بازی قرار داده شده اند ، باقی مردم و حتی بدنه نیروهای نظامی و سپاهی در ادارات و جاهای دیگر جملگی را دشمن می دانند و وابسته به " صهیونیسم "
در واقع برای اینها کل مردم دشمنند ، این سیستم را جنگ روانی بر علیه دشمن وستون پنچمش ، نامیده اند ، ستون پنجم مردم و نیروهای مبارز و مخالف هستند که باید به هر شکلی سرکوب شوند و نابود

باید هوشیار بود و فریب بزک کاری"اصلاح طلبان و اعتدال طلبان" را نخورد

فرید
09.06.2014

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر