۱۳۹۲ آبان ۳, جمعه

ماموران حکومتی دوباره گاز گرفتند ! دختر آقای موسوی فردا واکسن ضد کزاز بزنه

 ده سال پیش عیسی سجر خیز و دیروز دختر آفای موسوی را گاز گرفتند هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر