۱۳۹۲ آبان ۱, چهارشنبه

دست آن خبرنگار اسرائیلی را باید بوسید که باعث شد جواد ظریف مجید را بشناسد


هیچ لذتی بالاتر از آن نیست وقتی که مردم تو را دوست خود بدانند
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر