۱۳۹۲ تیر ۳, دوشنبه

کلوپ بنفش ؛ تصمصم به آزادی کروبی ، موسوی و زندایان سیاسی ندارد !

همانطور که در اخبار شنیدیم آقای عارف که کاندید اصلاحطلبان و شخص خاتمی بود در اظهارات امروز خود تصمیم به اعلان مواضع بنقشها کرد ، در راربطه با بنفشها باید کمی بیشتر  توضیخ داد 
تیم بنفشها که به تازگی و پس از روحانی شکل گرفت ، حال با هر انگیزه دارد تکمیل می شود ابتدا خود روحانی آنرا بنا نهاد سپس خاتمی و رفستجانی به آن پیوستند و گویا شخص خامنه ای هم  برای پیوستن به این کلوپ بی علاقه نیست
با اغلان مواضع امروز عارف در رابطه با اینکه سال 88 تقلبی صورت نگرفته است کاندید بعدی عضویت در این کلوپ  خواهد بود  
خامنه ای هم بدش نمی آید که از چنگ سران سپاه (که او را تهدید می کنند تا منافع خود را حفظ کنند) از طریق این کلوپ نجات یابد 
، توافقات استراتژیک در حال بسته شدن است
خامنه ای می خواهد قدرت سپاه را محدود کند و این کلوپ بنفش را بهترین ابزار می داند
 در ظمن منتی هم سر خاتمی رقسنجانی می گذارد که این کار نه به خاطر قدرت بلامناضع خود وی است که تمام این ریسکها را برای اصلاحطلبان انجام می دهد ،محدود کردن قدرت سران سپاه خواست تمام اعضای این کلوپ است و شاید خامنه ای به همین دلیل هم با آمدن روحانی موافقت کرد چرا که از قدرت بی انتهای سپاه ترسیده است .
در این کلوپ تقسیم کاری در حال شکل گیریست 
 خاتمی باید سبزها را فلج کند و از آنها بخواهد که اگر می خواهید همراه شوید باید بگویید احمدینژاد هم انتخاب شد و جنبش سبز بود که کار غیر قانونی مرتکب شد ، طرح این تصمیم به عهده عارف گذاشته شد، هدف هم همانیست که نوشتم ، می خواهند به آنهایی که شعار دادند روحانی یادت باشه موسوی باید باشه ، بگویند که شما باید یاد بگیرید که موسوی نباید باشد و دیگر رلی در آینده کشور نخواهید داشت .
دلیل اینکه خاتمی در پیام تبریکش به روحانی  گفت که "او  نباید اسیر این شعارها شود ،فقط همین است 
رفسنجانی و خاتمی به این موضع سیاسی رسیدند که فقط با کمک خامنه ایست که روحانی می تواند کمی نقس آزاد بکشد  تا از 
کنار او به آنها هم  استخوانی در این سفره خونین برسد
  خاتمی ، رقسنجانی و تمام اصلاحطلبان وابسته به این دو ؛ باید برای همان کلوپ بنفش مورد اعتماد گردند و اعتمادشان فقط به یک شرط ، فراهم می شود، آنهم بریدن از جنبش سبز و قبول تمام آن جنایاتی که به دستور خامنه ای ، مجتبی ، نقدی،احمدینژاد و سایر جانیان حکومتی ، بر علیه فعالات جنبش سبز و مردم  به وقوع پیوست، و از این جایگاه به فراموشی سپردن موسوی و کروبیست و به همین دلیل آقای عارف و آن کلوپ کذایی می خواهند گربه را دم حجله بکشند و نه رندانی سیاسی آزاد کنند و نه آقایان موسوی و کروبی را ! آیا اینها می توانند تمام این نقشه های خائنانه و ضد مردمی خود را به پیش برند، نه 
به این نه در مقاله ای جداگانه خواهم پرداخت


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر