۱۳۹۲ خرداد ۲۳, پنجشنبه

فقط با نافرمانی می توانید خامنه ای و شورای نگهبانش را به شکست وادارید تا آنها به اصلاحات گردن نهند


خامنه ای گفت : مردم باید در انتخابات شرکت کنند ، تا حکومت بتواند از مواضعش با قدرت دفاع کند یعنی در مقابل غرب به مانند گذشته شعار دهند و انها هم بیشتر تحریم کنند و ملت بیچاره تر شوند و همه می دانیم که در پایان این راه هم بی تردید جنگی نابرابر و خانمانسوز در خواهد گرفت . 

رای شما به هر کاندیدی یعنی رای شما به ولایت فقیه، ادامه سیاست تا کنونی شورای نگهبان، سنگسار، استبداد دینی ، اعدامهای خیابانی ، اعتیاد ،فقر و فساد (مواردی که در صدا و سیمای خود رژیم و از زبان نامزدهای رهبرشان پخش شد و دیگر کسی نمی تواند منکر شد)

این دروغی بزرگ است که اگر به روحانی یا ولایتی رای دهیم فردا نفت سر صفرها می آید و تحریمها برداشته می شوند، خامنه ای حضور شما در پای صندوق را احتیاج دارد تا همین سیاست استقامتی مسخره خود و 8 سال احمدینژاد و فرمانده هان سپاه را ادامه دهد فراموش نکنید که موفقیت خامنه ای چه با روحانی و چه با جلیلی یعنی ادامه همین وضعیت ، نه تنها یک قدم تغییر مثبت
در کار نیست که به مانند همین 8سال گذشته روزی صدها قدم فقر بیشتر ، فلاکت بیشتر و بیچارگی بیشتر ، چرا که خود در صفهای فردا همین را می خواهید ما اگر فردا در صف بایستیم به جهانیان می گوییم که ما احمدینژاد می خواهیم،ولایت فقیه می خواهیم، لبنان و سوریه می خواهیم و اعدام و شکنجه می خواهیم 

ایستادن شما در صفهای رای فردا یعنی قبول تمام مواصع نظام جمهوری اسلامی 

مواضع نظام چیست 
قبول رهبری خامنه ای ، فرماندهان سپاه ،بسیج ، احمدینژاد ، جنتی و شورای نگهبان
قبول هزینه کردن منابع مالی وملی ایران در لبنان ، سوریه ، عراق و ساختن مدرسه وبیمارستان برای اعراب با پولی که از جیب ایرانی می دردند
قبول ولایت فقیه و بندگی 70 ملیون ایرانی 
قبول ادامه اقتصاد کالایی بنجل روسی و چینی و نابودی بنیه های اقتصادی ایرانی

مدیریت انتخابات برای پیشبرد اهداف بالاست ، خامنه ای و رهبران سپاه باید تایید سیاستهای تا کنونی خود را فردا با ایستادن شما در صفهای طولانی بگیرند آنها دروغ می گویند که روحانی را برنده این انتخابات می کنند تا اصلاحات کند ، اگر اصلاحات می خواستند موسوی و کروبی را در حصر نمی کردند ، آنگونه جنبش سبز را سرکوب نمی نمودند ، رفسنجانی و خاتمی را آنگونه بی 
حیثیت نمی کردند و به بیرون دایره قدرت پرتاب نمی کردند

اگر فردا در این فیلم بازی نکنیم و خامنه ای متوجه شود که مردم ناراضی می باشند شاید در سیاستهای ایران بر باد ده تا کنونی خود تجدید نظر کند برای او مهم نیست که تو در انتهای صف به چه کسی رای می دهی او بعدن می تواند هر طور که خواست رای ها را جابجا کند او فقط یک کار نمی تواند انجام دهد آنهم آوردن زوری من و شما پای آن صندوقهای کذاییست

فقط یک مورد می تواند خامنه ای را وادار به عقب نشینی کند و آنهم نیامدن ما پای صندوفهای دروغین  بندگیست

آقای اصلاحطلب  شما آگاهانه می خواهید که موسوی و کروبی در حصر بمانند ، شما خواهان آزادی زندای سیاسی نیستی چرا که به افکار و استبداد ولایت فقیه آری گفتی وحتا پای روی خون بر زمین ریخته هزاران اصلاحطلبی گذاشتی که امروز یا در زندان و زیر خاکند و با در غربت

فراموش نباید کرد که در تمام کشورهای دموکرات جهان عدم شرکت در انتخابات خود یک سیاست اعتراضی مشروع و مهم مردم است ، تحریم یعنی سیاست ، یعنی مخالفت با رای به سگنسار و ظلم و جنایت

من به اعدامهای خیابانی رای نمی دهم تا ولی فقیه اعتراض منرا درک کند و بداند که من با این کار مخالفم
من به زندانی کردن قهرمانان میهنم رای نمی دهم تا آنها در پشت میله های زندانم نپوسند ، دروغ می گویند که اگر این یا آن کاندید انتخاب شود زندانیان را آزاد می کنند من با رای ندادن به آنها ولی می فهمانم که از این کار ناراضیم
من به ملیونها معتاد،روسپی و فارغ التخصیلان کشورم رای نمی دهم ، رای دادن من یعنی پذیرش وضعیت موجود
من اگر به سیاستهای اتمی خامنه ای و فرماندهان سپاه رای ندهم آنها فردا به نمایندگی من ملیاردها دلار ثروتم را همچنان هزینه آن نخواهند کرد
اگر من فردا رای ندهم به رهبران رژیم می گویم که 

نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران
و مرا با شما ایران ستیزان کاری نیست
گورتان را از کشور ما گم کنید

فرید 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر