۱۳۹۱ اسفند ۲۹, سه‌شنبه

ایران ای وطن با تو چه می کنند این قوم ریا و دغل؛ آقای خاتمی شرم کنید

زبان قاصر است و واژه ها تهی برای ایتهمه دنائت وزبونی
طرف 8 سال در قدرت بوده و به قول خودش هیچ غلطی نکرده ، حالا دوباره همی او دوباره نوس نوس می کنه تا شاید جنتی و خامنه ای این جرسومه های فساد و جنایت ،  شاید  ترحمی کنند و اورا(خاتمی) حذف نکنند تا او بتواند عمر این حکومت  مافیایی 
ا  چند سال دیگر طولانی کند  ............ایران ای وطن با تو چه می کنند این قوم ریا و دغل
همین


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر