۱۳۹۱ اسفند ۳۰, چهارشنبه

نوروز فرخنده و خردمند به ما می گوید ، که مغول را به زانو انداختم و امروز دیگرانی در صفند و منتظر !

نوروز به ما می گوید ؛ فرهتگ ایرانی ریشه ای بسیار قطور و عمیق در خاک ایرانزمین  دوانده است ، ما را باکی نیست از جوانه های هرز در زمین فرو نشانده 
نه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر