۱۳۹۳ آذر ۸, شنبه

کوروش بزرگ ، ای میهنپرستان ایرانی که برای این آب و حاک جانها فدا کردید، سر از خاک بر کشید و ببنید اینجا امروز چه می کنند


حکم کور کردن چشم با اسید و بریدن گوش
کوروش بزرگ ، ای میهنپرستان ایرانی که برای این آب و حاک سر در قعر خاکش فرو بردید ، سر از خاک بر کشید
و ببنید در این مهد فرهنگ و تمدن جهانی که روزی لوخ کوروش کبیرش مبنای حقوق بشر جهان می گردد، که روزی رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه فقید حاضرنبودند حتی به قیمت قطع اعضای بدنشان سند جدایی بخشی از این حاک را امضا کنند ، امروز در چه منجلاب و قهقرایی دست  پا می زند 
اینجا ایران است کشور خیام و حافظ اینجا مهد نظام الملک و فروغیهاست در اینجا فردوسی از جان خرد سخن می راند در این کشور که روزی پادشاهش جهانی را فرمانروایی می کرد و سحن داد حاکم بود ، امروز اسید است که حکم می راند 
...........
هرانا – فردی که ۱۰ سال قبل جوانی را مورد حمله اسید قرار داده بود به قصاص از ناحیه چشم راست و لاله گوش چپ و همچنین پرداخت دیه بابت سایر جراحات محکوم شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر