۱۳۹۳ شهریور ۱۹, چهارشنبه

پیام قدردانی ریاست شورای ملی ایران به وزیر امورخارجه کانادا، در رابطه با اعتراض ایشان به نقض گسترده حقوق بشر در ایران

قبل از مطالعه ترجمه متن پیام شاهزاده رضا پهلوی به آقای جان برد وزیرامور خارجه کانادا ؛ باید اذعان کرد که کانادا یکی از کشورهاییست که در دفاع ازحقوق بشر و اعتراض به شرایط اسفبار زندانیان سیاسی وعقیدتی در ایران ، پیشرو بوده و می باشد. آقای جان برد وزیر امور خارجه کانادا در تداوم سیاست های بشردوستانه کشور مطبوع خویش در دفاع از حقوق بشر و به ویژه حقوق بشر در ایران، این بار با انتشار نامه ای در اول سپتامبرمراتب اعتراض خویش را نسبت به شرایط وخیم زندانیان ایران اعلام کردند.
از این رو شاهزاده رضا پهلوی به عنوان ریاست شورای ملی ایران ، مراتب قدردانی خویش را از سیاست های بشردوستانه کانادا به شرح زیر اعلام داشتند

عالیجناب جان برد ، وزیر امور خارجه کانادا ، مایلم به نام شورای ملی ایران،مراتب سپاس خود را به مناسبت بیانیه اول سپتامبر ، برای روز همبستگی با زندانیان ایران اعلام کنم . ایرانیان از تدوام حمایت کانادا از حقوق بشر، آزادی و دموکراسی در میهنشان عمیقا خشنود هستند . ما پیشگامی کانادا دربهبود وضعیت حقوق بشر به عنوان یک ارزش جهانی، و به رسمیت شناختن تلاش ایرانیان برای بدست آوردن حق تعیین سرنوشت خود را ارج می نهیم
 در بخش دیگراین نامه با اشاره به سیاست های ضد و نقیض جمهوری اسلامی در سطح جهان وادامه نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در ایران ، این حکومت را مسئول تمام جنایات صورت گرفته در 35سال گذشته دانسته و خاطرنشان میسازد
در حالی که توجه جهان بر روی مذاکرات برای محدود کردن برنامه هسته ای ایران و جلوگیری از توسعه سلاح های کشتار جمعی متمرکز شده است، سیاست نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط رژیم دینی تهران در سطح نگران کننده ای ادامه دارد.رژیم دینی در طول سی و پنج سال گذشته، مسئول دستگیری های خودسرانه، حبس، تجاوز، شکنجه، ترور مخالفان، تبعیض جنسیتی و مذهبی، اعدام های عمومی، و نقض شرم آور دیگر موارد حقوق بشر بوده است

ریاست شورای ملی ایران در ارتباط با مذاکرات هسته ای و عدم اعتماد به رژیم دینی حاکم بر ایران عنوان کردند
با توجه به رفتار دوگانه رژیم دینی در صحنه جهانی و ادامه مستمر نقض حقوق بشر، این حکومت قابل اعتماد برای گفتگو و کمک به تحقق صلح پایدار در منطقه و فراتر از آن نیست ،

 در بخش پایانی این پیام و با توجه به تشکیل شورای ملی ایران در آوریل 2013 ،آمده است
  شورای ملی ایران  آلترناتیو سیاسی را ،  برای گذر از رژیم مستبد جمهوری اسلامی و برای برقراری دموکراسی سکولار در ایران، با بکارگیری نافرمانی های مدنی ، به دور از خشونت، آشتی ملی و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ارائه می دهد. برهمین اساس، از دولت کانادا می خواهیم تا با پشتیبانی معنوی  خود در راه رسیدن به آرمان های آزادیخواهانه ملت ایران، همکاری های لازم را انجام دهد.
رضا ​پهلوی ​ریاست شورای ملی ایران برای انتخابات آزادهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر