۱۳۹۳ خرداد ۲, جمعه

آقای جمهوری اسلامی تا وقت داری خود را رسوا و رسواتر کن که این نیاز و ضرورت زمان است


درخواست بسیج برای شلاق زدن فریبا حاتمی
.....
در خبرها آمده بود که تعدادی بسیجی و نیروی سرکوب دانشگاهها به نام زنان دانشجو خواهان شکنجه فریبا حاتمی شده اند 

آقای جمهوری اسلامی ؛ هنوز چند صباحی از حکومتت باقی مانده است ، یزن ، بر دارکش ، روز روشن دستور تجاور به رنان آزاده میهنم ده و انسانیت بی تفاوت و وجدان خموش بشریت را شرمسارتر کن .فریب و نیرنگ و ناراستی را که به ارمغان آوردی به پایان رسان ، تباه تر کن
طرخ از مانا نیستانی

در این مدت کوتاه آنجه را که شروع کردی به اتمام رسان 
به اتمام رسان ، سرنوشت دینی را که می توانست آرام جان باشد و وجدان را پالایش دهد و نیکی و راستی را به انسان هدیه کند ، ولی ، هر آنچه داشت و نداشت به تباهی رفت ، و هزینه مطامع و خودشیفتگی بیمارگونه رهبرانت گردید

برای چند سال ،و چند روز ماندن در قدرت و مکنت ، آینده ات را در گذشته مصرف کردی و امروزت دیروز شد ، و فردایت نایامده تلف شده است

و حال درمانده و سرگردان به امید استکبار نشستن برای نجات ! . و هر روز از دامن غرب به سوی شرق رفتن و از آنجا در مقابل حاکمان "ححاز"(واژه ای که خمینی برای عربستان به کار می برد) به کرنش افتادن و تمنای مراوده و دوستی کردن ، تا شاید راه نجاتی باشد !
 ولی آنها هم ، دیگر به تو نیازی ندارند و بدا به حال و روز حکومتی که نه قدرتی داشته باشد و نه در جهان دوستی

آقای جمهوری اسلامی هنوز وقتی برایت باقی مانده ، اگر روزی ، ایرانی شرمگین نمی شد تا خود را مومن دینی بنامد ، وظیفه ات را به اتمام رسان و این اندکی احساس را در وجود جوانان کشورم بخشکان و بسوران و به باد ده
تا اگر در آینده ، روزی  کسی نامی از وجدانیت و دینمداری آورد پشیمان گردد

انسانیت و رحم و مروت را به تباهی کشان و نابودش کن تا روزت زودتر به پایان برسد
دستور تجاوز مردانت را به زنان کشورم بابت مبارزه برای خقوقشان ده ، تا چنان تنفری در دلها ایجاد کنی که قرنها بشریت را برای سکوتشان ، تجارتهاشان و منافع حقیرشان ، در مفابل زنان سرزمینم شرمسار سازی

بانوی نجیب و هنرمند را بابت رفتاری کاملا متعارف در عرصه های هترجهان ، حکم شلاق بده و جلادان شلاق به دستت را به انتظارش رهسپار کن تا آن اندک متوهمان را نیز از خود برانی و همین راهیست که ما را به سرمنزل مقصود می رساند ، کارت را 35 سال است به نیکی انجام دادی و می دهی همین مسیر را مصمم ادامه ده

آری آری ، آقای جمهوری اسلامی در کشورم 40 ملیون انسان زیر خط فقر زندگی می کنند ، البته زندگی نه ، آنها فقط زنده اند و تو دستور فرزند بیشتر به سه قوه بده ، تا کوذکان گرسته خیابانی اشکها ریزند و آه بی پناهی از نهاد فرزندانمان برآید و بر صورت بی سیرتت تف اندازند و ولایت ظالمانه ات را به طوفان خشمشان ببندند

آقای جمهوری اسلامی تا وقت داری چهره کثیف و زبونت را هر چه بهتر و بیشتر نشان ده و نتیجه اش را ببین وبه پایانت سلام ده

فرید
22.05.2014

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر