۱۳۹۳ فروردین ۱۴, پنجشنبه

وسولان راز خورشید ؛ باید صدایشان شویم اگر که صدایمان بگذاردرسولان *راز خورشید 

پیامبران راه آزادی در زندانی بزرگ به نام ایران 

سربازان سنگر اول جبهه نبرد با اهریمن 

همین زنان و مردان که نه در دست سلاحی دارند و نه شلاقی

چگونه است که یکی در بی قدرتی ، قدرتی شکننده دارد

چگونه است که یکی مانده است و ولی می رود

چگونه است او تنهاست ولی در قلبها

و چگونه است که از اینها می ترسند می لرزند

باید صدایشان شویم اگر که صدایمان بگذارد

فرید

* مهر

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر