۱۳۹۲ اسفند ۱۲, دوشنبه

یک قرن دروغ چر ؟ گفتگویی روشنگرانه با دکتر صدرالدین الهی و دکتر عباس میلانی در مصاحبه با آقای مهدی فلاحتی (صفحه آخر) VOA


هیچ می دانستید که ملک الشعرای بهار ،میرزاده عشقی ، روحانیت و مـــــلیون در دوران مشروطه طرفدار سلطنت بودند و رضا شاه طرفدار جمهوری و در این مسیر بسیاری مبارزات بر علیه یکدیگر داشتند ، طوری که میرزاده عشقی در شعرگونه ای کاملا به افراط رفته و به توهین در می غلتد وبه همین دلیل میرزاده عشقی به زندان افتادو ....

در صورتی که یک قرن دروغ گفتند و اینها را طرفدار جمهوری و آزادی معرفی کردند ، بشنوید پژوهشها و حقایق ناگفته ای را از دو پژوهشگر کاملا بی طرف .

حتما شنیدن فایل را تا آخر تحمل کرده و بشنوید
http://ir.voanews.com/media/all/last_page/latest.html?z=1868

حتی در همین فایل هم می بینیم که آقای سیگارچی دروغی ناشیانه را در زرورقی می پیچاند که گویا احمد شاه قاجار هیچ اطلاعی از قرداد خفت بار وثوق الدوله(1919) با انگلستان که طبق مفاد آن ، ایران را در ازای مقداری پول به سلطان قاجار و وثوق الدوله ، دربست در اختیار انگلستان قرار می داد ؛ نداشته است ، که آقای دکتر میلانی این دروغ را برملا کرده و طبق اسناد سفارت بریتانیا متذکر می شود که محمد علی شاه نه تنها برای پول آن قرارداد را امضا کرده که او اساسا حقوق بگیر سفارت انگلستان بوده است

هیچ می دانستید که شناسنامه رضا شاه ، بعد از اصلاحات اساسی او وبا ایجاد ساختار مدرن کشور ، برای اولین بار در 37 سالگی رضا شاه بزرگ در اداره سجل احوال ایران صادر شد

هیچ می دانستید که سید ضیا با فریب انگلستان توانست در سوم اسفند کودتا کند و رضا خان سردار سپه فقط به دلیل نجات ایران و پرداخت پول سربازان هنگی که او سرهنگش بود با او همراه شد و هیچ ارتباطی نه با سفارت داشت و نه با انگلیسیها
سید ضیا که کودتا را برنامه ریزی کرده بود و دولت تشکیل داد بعدها حتی به انگلستان فرار کرد

هیچ می دانستید که رضا شاه یزرگ تمام خواسته های استعمار گرایانه انگلستان و چرچیل را رد کرد

فقط چند نمونه از این مخالفتها :

1: عدم قبول واگذاری یک سال درآمد نفت ایران به چرچیل در حال جنگ جهانی دوم
2-مخالفت با ویزیت سفیر انگلستان از شیخ خزئل زندانی
3-انگلیستان مخالف ساختن راه آهن ایران بود ولی راه آهن ساخته شد
4-انگلستان وقتی از ساختن راه آهن نا امید شد ؛ حداکثر تلاشش را بکار برد تا راه آهن را از عراق به هندوستان تحت مستعمره خود بکشاند ، که رضا شاه با آن نیز مخالفت کرد و راه آهن را از جنوب به شمال ایران ساخت

و آنها برای تمام این موارد از رضا شاه انتقام سختی گرفتند

شناسنامه رضا شاه در 37 سالگی و بعد از تشکیل اداره سجل احوالهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر