۱۳۹۲ بهمن ۲۱, دوشنبه

او نه برای خود که برای این روزهای ایران گریست و رفت


گفت : شاه که می توانست ، ولی چرا خمینی را نکشت ؟

گفتم : با کشتن خمینی نحس چهل و بی سوادی روشنفکران بی سواد و قلابی از بین نمی رفت که شعله ورتر می شد !

شاه با رفتنش به ایرانی نشان داد که چه هستند و او چه می خواست
و اینگونه خود را در مقابل تاریخ سرفراز کرد

درود به روان و آن دوراندیشی نیکش باد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر