۱۳۹۲ اسفند ۵, دوشنبه

انقلاب اوکراین ، عحب ککی به تمبان آقایان انداخته است


پورمحمدی وزیر دادگستری روحانی: جوگیر نشوید، ایران اوکراین نیست 

این آقا هم خوب می داند که بسیاری از آدمشکان حکومتی امیدشون به روسیه و پوتین بود ، حال که می بینند روسیه ببری کاغذی بیش نیست و به این راحتی اوکراین را از او گرفتند ، سران رژیم به فکر فرو رفتند

و این تصاویر فقط نشان از وجشتشان است (حتی به محافظینشون هم بی اعتمادند)

اینها برای دفاع از مرزهای کشور خود را آماده جنگ نمی کنند ، دیدیم که سربازان ایرانی را چگونه بی دفاع در مرزها رها کرده بودند ، طوری که به دام سه مسلح پاپتی افتادند و دستگیر شدند

تیراندازی یاد گرفتن این قشر مفت خور، حراف و دروغگو فقط برای مقابله با مردم است و بس

این آقایون به فکر افتاده اند و مثلا برای آن روز گریزناپذیر خود را آماده می کنند که حتی نیروهای نظامی هم به این آقایان پشت کنند و نه تنها از این طیف زالوصفت حفاظت نکنند که برعکس به مانند اوکراین،مصر و بسیاری کشورهای دیگر به مردم بپیوندند

البته که این تصاویر فقط مانوری مضحک بیش نیستند و ما همه می دانیم که در آن شرایط هر یک از اینها نه تنها ریشها را سه تیغه خواهند زد که ابا و امامه و نعلینها را هم سوزانده و خاکسترشان را به باد خواهند داد تا آثاری از این ملبسه ننگین باقی نماند که دزدان و جانیان را لو دهد (البته هستند استثنائاتی که وجدان را به جکومت نباختند و سالهاست در زندانند )ه


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر