۱۳۹۲ دی ۹, دوشنبه

بابک زنجانی فاسد رفت ولی قساد ، دزدی و غارت ایران ادامه دارد

بابک زنجانی دلال زرنگی بود که به مانند شهرام جزایری ، مرتضی رفیق دوست ، سعید امامی و دهها مهره حیاتی رژیم که ، وقتی که زمانشان به سر بیاید می روند و واجبی خور می شوند یا رئیس فروشگاه زندان ، ولی فساد و دزدی ماند ، چون مفسده بزرگ همچنان باقیست و آن سیستم حکومتی فاسدیست که رهبرش مفسدال فاسدین است 
تا این سیستم دزد ساز و فساد کننده باقیست تاراج ملی و فقر ملی نیز ادامه دارد ، جمهوری اسلامی که قرار بود الگویی برای مستضعفان جهان باشد و خود را به تمام دنیا صادر کند، نه تنها در عرصه داخلی یک سیستم تماما فاسد و دزد بیشتر نشد که در عرصه بین المللی نیز همانی که هست را صادرکرد ، یعنی فساد، دلالی ،رشوه دهی و رشوه گیری
 
در جهان برای بار چندم ثابت شد که حکومتهای ایدئولوژیک سرنوشت بشریت را در جهت مثبت تغییر ندادند بلکه از آنچه که بود بدتر کردند
 در قرن 20 جهان دو سیستم توتالیتر و ضد بشری را تجربه کرد ، دو سیستمی که می خواستند در مفابل نظام لبیرال جهانی آلترناتیوی برای طبقات محروم شوند و ادعای تغییر جهان و مدیریت آن را داشتند  80، سال کمونیسم بر نیمی از جهان حکومت کرد و جز بیچارگی و انحطاط فرهنگی و اقتصادی همراه با ملیونها اعدامی و زندانی ، چیزی دیگر به ارمغان نیاورد و همانطور که مشاهده کردیم در دهه 90 از هم فروپاشید تجربه جمهوری اسلامی بسیار فلاکت بارتر از آن یکی بود و هست  جمهوری 
اسلامی از درون فرو پاشیده است ولی تا کنون توانسته  آلترناتیو خودش را به شیوه های گوناگون سرکوب کند
 
اگر ایرانیان خردمند توانایی گذر از منافع شخصی و سازمانی خویش را داشته باشند و بتوانند حول گفتمان انتخابات واقعا آزاد گرد آیند ، طوری که نظر مثبت خرد جمعی جهانی را نیز به خود جلب کنند ، به زودی خواهند توانست آزادی و رهایی ایران را جشن بگیرند 
اگر چه هیچ راه گریزی از این سرنوشت نیست ، عدم هماهنگی و معطوف کردن اولویتها به سوی منافع ملی فقط و فقط از طریق اتحادی ملی ممکن خواهد گردید ، هر چه ما ایرانیان در این راستا دیر بجنبیم ، هزینه های ما برای رسیدن به آن روز بالاتر خواهد رفت و دیرتر به مقصد خواهیم رسید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر