۱۳۹۲ دی ۲, دوشنبه

جرمشان چه بود ، چرا این هزاران هزار خانواده را نابود کردید و می کنید ؟


مسیح علینژاد :  پیمان عارفی فرار نکرد، به خارج کشور هم نرفت، همه تحلیل هایی که به خبرهای غیر واقعی استناد کردند و نوشتند فرار او غیر قانونی است و فرار او مرخصی دیگران را مخدوش می کند و فرار او برای زندانیان سیاسی دیگر هزینه دارد همه و همه شان هم اشتباه بود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر