۱۳۹۲ آذر ۲۰, چهارشنبه

خولی ساسا ماندلا بدون دکلارک (پرزیدنت نژادپرست آففریقای جنوبی) نلسون نمی شد.


حال که این بزرگ مرد آشتی نژادها به آرامگاه عبدی پیوست ، لازم است تا به چند شرطی که بدون فراهم شدن آنها ،خولی ساسا ماندلا ، ویلسون نمی شد اشاره شود

1- ماندلا بدون پرزیدنت سابق آفریقای جنوبی(دکلارک) که در زندان به دیدار ماندلا شتافت و به او قول داد که اگر بتواند آشتی ملی در کشور برقرار کند ، او شرایط واگذاری تمام قدرت در کشور را از طریق انتخابات آزاد که در آن سفیدپوستان و سیاهپوستان دارای حقوق شهروندی یکسان خواهند بود، را فراهم می کند ، ماندلا نمی شد
دکلارک به وعده خو.د عمل کرد و سپس ماندلا نیز بر پیمانش با دکلارک ایستاد و در انتخابات آزاد پیروز شد

2-شرط دیگر ، فراهم شدن شرایط بین المللی در جهان بود ، چرا که کشورهای غربی دیگر نمی خواستند سیاستهای گذشته خود را مبنی برپشتیبانی از سیاست نژادپرستی در آفریقای جنوبی ادامه دهند ، شرایط پایان جنگ سرد فراهم شده بود و اردوگاه سوسیالیسم در جهان به زانو در آمده بود

3-اتحاد ملی مردم آفریقای جنوبی در سازمانی که توانسته بود حتی از طریق مبارزه مسلحانه اعتماد مردم را به خود جلب کند (موردی که سازمانهایی در ایران شروع کردند ولی نتوانستند مردمی شوند )، ماندلا در جریان مبارزه مسلحانه و با اتهام تروریسم دستگیر و زندانی شد 

امروز دوران مبارزات مسلحانه در جهان سپری شده است
نلسون ماندلا بدون سه شرط بالا فقط یک عددی از هزاران زندانی سیاسی در جهان باقی می ماند ما ایرانیان اگر در فکر انطباق
 ماندلایسم در ایران هستیم ، با حفظ رد هر نوع خشونتی ولی اولین شرط آن این است که خامنه ای به پایان دیکتاتوری ولایت فقیه اش سلام کند و به مانند دکلارک حاضر شود قدرت را در یک انتخابات آزاد به مردم واگذارد ، آن موقع است که از یک آشتی ملی واقعی می شود سخن گفت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر