۱۳۹۲ مرداد ۳۰, چهارشنبه

همدردی زیرکانه "سازمان سیا " با رفقا و برادران ضد امپریالیست و 57 تی

می گویند ، در ایران بلازده و آخوندی ، روزی اگر نام آمریکا را بدون پسوند جهانخوار می بردند ، حتما رفقای مارکسیست 
 و اسلامیست در آن روزها ، شما را به لقب وابسته به سازمان سیا مفتخر می کردند 
همین قوم با پادشاه فقید ایران می جنگیدند ، ترور می کردند و بانک می زدند چون می گقتند ایران پادشاهی وابسته به "امپریالیسم" و سرمایه داری چهانی است، یعنی مخالفت اینها نه با سیستم پهلوی که با "امپریالیسم" جهانی به سرکردگی "امپریالیسم" آمریکا و انگلیستان بود و جون سیستم گذشته را وابسته به غرب می دانستند در نتیجه می خواستند از کانان نابوذی ایران ، غرب سرمایه دار را به کمک اردوگاه کمونیسم بین الملی نابود کنند(دیدیم که چه شد) 

ولی طنز روزگار را می بینیم که نطر سازمان سیا در رابطه با یک واقعه 60 سال پیش ایران برایشان شده است نقل و نبات و به یکدیگر تبریک می گویند که رفقای سیا هم امروز با آنها همنوا شده و از این بابت به یکدیگر تبریک می گویند و خلاصه رقص و  پایکوبی راه انداختند آنهم برای موضوعی که 60 سال تبلیغ کردند ولی گویا خود به آن اعتقادی نداشتند و حالا که سازمان سیا هم از واژه کودتا نام برده به اینها هم ثابت شده 
ما می بینیم که امروز همان رفقا و برادران ضد امپریالیست دیروز شده اند  تحلیلگران  تلویزونهایی که صاحبانش همان سازمان سیا و اینتلیجنت سرویس انگلستان  هستند و ککشان هم نمی گزد

اینها دیروز به محمد رضا شاه پهلوی ایراد می گرفتند که چرا او ایران را در کنار کشورهای متمدن و آزاد جهان قرار داده و می خواهد ایران را به کمک جهان متمدن غرب از عقب مانده گی هزار ساله برهاند و از ایران ، کشوری مدرن و آباد و آزاد بسازد . همین پسمانده های، کیانوری ،بازرگان ، سنجابی ،محمد مسعود ، فاطمی، فضل الله نوری و فداییان اسلام ولی امروز خود شده اند جاده صاف کنهای اهداف و امیال این یا آن قطب نقتی / تسلیخاتی در غرب ، که در بی بی سی و رادیو فردا گرد آمده اند تا ایران را در محدوده یک حکومت دینی نگاه دارند .وجود  ایران و مصر سکولار در منطقه خاور میانه یعنی نابودی نقشه های استعمار برای دینی نگاه داشتن و در پی آن عقب مانده گی منطقه نفت خیز خاورمیانه 
این برادران ورفقای آنروز الگویشان ، آلبانی ، چین، کره شمالی ، کوبا ، الجزایر اسلامی و روسیه شوروی بود 
آنها این کشورها را کشورهایی با قدرت طبقه کارگر و مستضعفان می دانستند که عنقریب آمریکا و انگلیس سرمایه دار را نابود خواهند کرد ولی امروز دیگر نه تنها شرمنده قدرت کارگران آلبانی و چین کمونیست و... نیستند ،
امروز ، رفقا و برادران ضد امپریالیست دیروز به نام اصلاحطلب ، چپ و ملی، خود به تئوریسین های بی بی سی و رادیو فردا برای پیشبرد اهداف همان قطبهای جهانی تبدبل شده اند که روزی برای مقابله با آنها حاضر بودند شکم رفقایسان را هم بدرند ، همین دکتر مصدق مگر با استعمار انگلیس نمی جنگید ، بی بی سی آیا بلندگوی آن استعمار پیر و فرسوده نیست ؟ اگر هست ، پس چگونه است که این طرفداران عاشورای 28 مرداد و دکتر مصدق ، همه امروز با دشمن مصدق  مهر می ورزند و دراستودیوی بی بی سی که مصدق را برانداخت جا انداخته و شب و روز به تحلیل و تفسیر مشغولند ؟ از محمد امینی و مسعود بهنود بگیرید تا تمام آن افرادی که این روزها در بی بی سی سینه زنی برای 28 مرداد راه انداخته بودند ؟  .

اینها شاه را سرنگون کردند برای آوردن سیستمی اسلامی یا کمونیستی که در آن جامعه بی طبفه توحیدی بسازند و مثلا استثمار انسان از انسان را از بین ببرند ولی امروز خود به زائده همان سرمایه داری و غرب تبدیل شده اند و برای تکه نانی حاظرند روزی 10 بار دگردیسی سیاسی کنند. و با شیپور بی بی سی راه بیفتند و به پدیده هایی بپردازند که به مشکلات امروز ملیونها زن و مرد ایرانی هیچ ربطی ندارد این طایفه ریاکار و دروغگو همراه خود ملتی را نیز به قهقرا بردند و......تا ببینیم آینده برای اینها چه رقم خواهد زد . 
خامنه ای/ رفسنجانی و سایر خط امامیها که روزی حاضر بودند خرخره آمریکایی را همراه با اشغال سفارت بجوند امروز کارشان به جایی رسیده است که به رهبران همان سازمان سیا (اوباما و..) آنهم با جعل اسامی زندانیان سیاسی و به زبان آنان نامه فدایت شوم می نویسند و از آمریکا طلب مغفرت می جویند و تامین و ضمانت ماندن در قدرت برای حکومتی که 34 ساله شعار مرگ بر آمریکاشان گوش فلک را پر کرده است . وقاحت و پر رویی این قوم الظالمین آنقدر مشمئز کننده است که از دشمن دیروز و امروزشان می خواهند جنایتکارترین حکومت دینی قرن 21 را حفظ کند و برایشان یک چایی قند پهلو هم سفارش دهد آنهم چون ملیجکی دیگر ، با عمامه وارد صحنه شده است و می گوید ببینید ما چقدر نازیم و چقدر دلبرانه با شما گفتگو می کنیم ، ببینید دیگه مثل احمدینژاد به شما فحش و فضیحت نمی گوییم . و آن چند ده نفر ، برادران خط امامی در داخل و آن رفقای از همه جا مانده و رانده در واشنگتن و لندن هم ، هورا کشان با کارگردانی بی بی سی می گویند که دیدید چه رهبری به شما هدیه کردیم ، دیدید می گوید گفتمان کنیم ، تعامل بسازیم ، تدبیر می گوید، دیدید به شما نمی گوید جهانخوار ، حتی به اسرائیل نمی گوید حکومت غاصب صهیونیست ، پس ما را حفظ کنید و تحریمها را بردارید . 
ولی به قول مموتی ، همه اینبار می دانند که آن ممه را لولو برد

فرید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر