۱۳۹۲ مرداد ۷, دوشنبه

رضا شاه ار نخستوزیری استعفا داد چون مدرس و اکثریت مجلس پنجم سلطنت می خواستند


سوال اساسی  از پهلویستیزان  این است که چرا اینهمه دروغ بار نسلهای جوان و از همه جا بی خبر کردید 
چرا بانیان انقلاب ارتجاعی 57 (اسلامیستی / کمونیستی) صد سال به مردم دروغ گفتند

پس از نابودی سلسله عثمانی ، آنچه که از آن باقی ماند نامش را ترکیه گذاشتند و کمال آتاتوریک را به رهبریش گماردند ، آتاتورک به اقتباس از غربیها در ترکیه جمهوری را بنا نهاد ، در ایران هم گفتمان جمهوری خواهی بالا گرفت و رضا شاه آنرا به مجلس پیشنهاد داد تا در ایران هم سیستم جمهوری برقرار شود ، در مجلس پنجم بسیاری از از روحانیون به سرکردگی مدرس با این پیشنهاد رضا شاه مخالفت کردند ، در جبهه مقابل مشروطه خواهان و روشنفکران با نظر رضا خان سردار سپه موافق بودند ، دعوا در مجلس پنجم بالا گرفت و مردم در صحن مجلس شعار زنده باد مرده باد دادند ، در راهروهای مجلس نیز بین سردار سپه و مدرس درگیری لقظی شدیدی در گرفت ، از آنجایی که اکثریت مجلس به مدرس رای آری دادند ، مشروطه خواهان به رهبری

بعد از شکست شیخ خزعل
سردار سپه از جمهوری خواهی کوتاه آمدند. و به نظر مدرس و اکثریت مجلس 5 تمکین نمودند 
نظر مدرس این بود: 
" من با جمهوریت مخالفم ، زیرا جمهوریت با طریقه حقه جعفری مناسب نیست ولی با پادشاهی هر آدم لایق موافقم " 

مدرس این آخومد متحجر که پدر فکری خمینی و آخوندهای امروزی بود با جمهوری خواهی رضا شاه بزرگ مخالفت کرده و مجلس را نیز با خود همراه نمود. همزمان به احمدشاه هم نامه نوشت که سردار سپه می خواهد جمهوری برقرار کند و شما را هم از پاشاهی خلع نماید رسیدن این خبر به احمدشاه اورا وا داشت تا تصمیم به برکناری سردار سپه که در حال آماده شدن برای قبولی پستی که مشروطه خواهان به او پیشنهاد داده بودند، کند . سردار سپه که متوجه ردو بدل شدن نامه های مدرس با سلطان قاجار شده بود ، از مفام نخست وزیری استعفا داد با این کار طوفانی در سرتاسر ایران به جود آمد و سیل نامه ها و اعتراضات مخالفت با استعفای سردار سپه از همه سو شروع شد. باقی وقایع را در مستند رضا شاه یا دیدید و مراجه کرده و ببینید
قصد من توجه به این نکته در این مستند بود که در تمام این سالها بسیاری از "نحبگان" تمام این ماجرا ها را وارونه به خورد ملت ایران دادند
پهلوی ستیزان ؛ چه از نوع اسلامی ، چپ و یا جبهه ای طوری مزورانه تبلیغ کرده بودند که گویی این رضا شاه بوده که ابتدا "سیستم پادشاهی را می خواسته تحمیل کند و سلطان قاجار احمد شاه و روحاتی آزادیخواه مدرس و تمام مشروطه خواهان مخالفت می کردند ولی او با زور همه اینها را سرکوب کرده است ........" دروغی بس بی شرمانه 
( مورد بالا لپ مطلب تمام این مزوران و سرکوگران بعدی در 100 سال پیش بود)
 
سوال اساسی من از این "ملیون" ، اسلامیون" و چپیون ( پهلویستیزان) این است که چرا اینهمه دروغ بار نسلهای جوان و از همه جا بی خبر کردید و چرا باعث شدید با این دروغها کشور را به این روز سیاه بنشانید ؟ آیا شما نمی دانستید که خورشید حقیقت همیشه زیر ابر تیره و تار نادانی و بی خبری باقی نمی ماند ، و روزی اشعه خیره کنده آن همه جا را روشن خواهد کرد ، حتما خبر دارید که در داخل کشور چه طوفانی همین یک مستند یک ساغته و نیم ، به پا کرده است 
امروز در تهران و سایر نقاط ایران حقایقی را که در این مستند رضا شاه طرح شد و هیچ کس نمی تواند نسبت به این حقایق مسلم تاریخی تردیدی وارد کند ، در سرتاسر ایران دست به دست می چرخد ، آن جوانها می خواهند بدانند که چه کسانی ، چگونه و چرا آنها را به خاک سیاه نشاندند ، شما " خطاکاران 57 تی ، باید پاسخگو باشید ، امروز یا فردا ! حداقل از آقای گنجی بیاموزید که اقرار کرد دروغ گفته و می گفتند ، از آقای رییسی و نوریزاد هم کمی صداقت قرض بگیرید.

۲ نظر:

  1. ملت قدر نشناس، وقتی‌ از برکت رژیم پهلوی سواد آموخت اولین چیزی که یاد گرفت این بود که بگوید مرگ بر شاه. شرم بر "روشنفکران" نسل ۵۷ که هنوز آدم نشده‌اند

    پاسخحذف
  2. rohe an azad mard shad va gor modares va komeni va kolle taziha mohamad ba ali .reza va mehdi dar jamkaran shut bashad...be omid azadi iran az in mazhabe ahriman mohamad .dar iran ayandeh azadi azadi azadi .bedoone mazhabe va akond va shah va komonist...

    پاسخحذف