۱۳۹۲ مرداد ۵, شنبه

نیویورک تایمز: با اخراج کلنل اسمایت انگلیسی ، رضا خان به حضور تمام مشاوران خارجی در ایران ، خاتمه داد

مستند تاریخی تلویزیون من و تو : رضا خان در دوران وزارت جنگش تمام مشاوران انگلیسی را ، که از دوران قاجار در ایران باقی مانده بودند را از ایران اخراج  کرد، او در نهایت حکم خاتمه خدمت ، کلنل اسمیت را به عنوان آخرین مشاور انگلیسی در ایران به دستش داد . روزنامه نیویورک تایمز در همین رابطه نوشت
نیویورک تایمز 19 سپتامبر 1921: "آرمیتاژ اسمایت" ،آخرین مشاور امور مالی انگلستان که در دوران قاجار به ایران 
سفر کرده بود به انگلستان باز گشت ؛ باعزیمت "اسمایت" به انگلستان ، آخرین قرداد ایران و انگلیس از میان رفتهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر