۱۳۹۲ تیر ۲۱, جمعه

"رئیس جمهور منتخب"؛ بعد از 18 سال سرکوب قیام 18 تیر دانشجویان را، اقدامی عاقلانه دانست


سایت حکومتی ولی امر : روحانی؛ اقداماتمان در برابر ماجرای ۱۸ تیر را درست و عاقلانه می دانم


باید دقت کرد که این آخوند فریبکار اولا دانشجویان را همچنان مشتی اراذل و اوباش می نامد و سپس به آنها اتهام آتش زدن اتوبوس می زند و از آن بدتر دانشحویان را ، کسانی می داند که از سر زنان چادر به زیر می کشیدند.
او پس از این سیاه نمایی می خواهد به مخاطب خود القا کند که  چنین افرادی  را می بایست مقابله می شد  .

ولی واقعیات چه بود

همه ما دیدیم که این دانشجویان بی پناه ما بودند که آماج بدترین جنایات وافع شدند و بسیاری از آنها در این روز به وسیله گزمکان فرستاده شده از سوی همین شیخک به عتوان مسئول و رئیس شورای امنیت ملی رژیم و تایید شخص خاتمی به عنوان رئیس جمهور وقت به قتل زسیدند ، زندانی شدند و از داشکاهها اخراح گردیدند .

دهها دانشجویی که زندانی شدند ، نه از اراذل بودند و نه ماشین آتش زده بودند، اکبر محمدی ، چادر از سر کسی نکشیده بود ، زینالی و فرشته علیزاده نه اوباش بودند و نه به مغازه ها حمله کرده و شیشه شکسته بودند ، این سک عوامفریبانه حسن روحانی ، طرفندیست لو رفته ، تمام دیکتاتورها باید ابتدا مخالفین خود را ، طاغوتی،ضدانفلاب،منافق، ارازل و اوباش بدانند و در اذهان آنها را موجوداتی خطرناک جا بندازند ، تا بعد زمینه سرکوب آنها را فراهم کنند .

از گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر نفل است که در جلسه ای خصوصی گفته است ، ما باید ابتدا یهودیان را از نژاد آلمانی ندانیم و سپس باید آنقدر تبلیغ کنیم که کسی آنها را حتی از جنس انسانها هم نداند تا بتوانیم آنها را نابود کنیم، او ادامه می دهد به همین خاطر دستور دادم تا در رسانه ها از آنها هیولاهایی شبیه انسان تصویر کنند و بسازند . او ادامه می دهد که ما انها را به موشهای طاعون زده تشبیه کردیم ، و بعد از جانداختن بین مردم که یهوذیان از جنس ما نیستند و توانستیم آنها را به موشهایی خطرناک نشبیه کنیم ، آنوقت توانستیم آنها را تابود ساریم که البته در نهایت این گوبلز و فاشیسم بود که نابود شدند و نه انسان و انسانیت 

می بینیم که جمهوری اسلامی در تبلیغات ضد انسانی خود در 34 سال گذشته بارها و برعلیه تمام مخالفین خود ار همین شیوه گوبلز استفاده کرده است ، یکی را صهیونیست و آن دیگری را فتنه گر نامید 

ما امروز می بینیم که حسن روحانی در استفاده از چنین ایزاری تا به کجا مهارت دارد. فرق او با وحشیان دیگری مثل الله کرم ، جنتی ، مصباح و سایر لباس شخصیها ، این است که روحانی جساب شده و با استفاده از ابزار روانشناسی سرکوب به جنگ با ملت می رود ، و ان طیف دیگر حتب احتیاجی به آماده ساختن اذهان هم ندارد ، اتفاقا خطرناکتر بودن این طیف اصلاحطلب هم دقیقا در همینجاست ، قبح جنایت را از بین می برند 

همین یک برخورد این شیخ دروغگو نشان دهنده چگونگی ریاست او بر قوه مقننه خواهد بود و همینجا می شود فرق اینها با احمدینژادها را شناخت ، این شناخت به ما می گوید که این آقایان با آن آقایان فرقی ندارند جزء اینکه اینها بعد از سرکوب و جنایت سعی خواهند کرد که چهره کریه و آدمکش جمهوری اسلامی را ، اگر بتوانند بزک کنند و آن را با لفاظی به خورد امت بی خبر از همه جا دهند و شاید در غرب هم کار لابی رژیم را آسانتر کنند ، الته که دیگر خیلی دیر شده است ، تمام این شعبده بازیهای دیگر بی تاثیر شده است و کهنه ،  روحانی را برای همین وارد گود کردند که بتواند از سقوط حتمی خود جلوگیری کنند آنهم با مهره ای سوخته و دکترین امنیتی سوخته تر ، قدیمی و تکراری 


http://anger-flame.blogspot.de/2010/07/18-1378.html
 ببینید و  خود قضاوت کنید که  آیا دانشجویان شیشه می شکستند یا همان بسیج و نیروی انتظامی که روحانی با موافقت  خاتمی آنها را به جان دانشجویان انداختند و اوباش وار وارد خوابگاه و محل سکونت دانشجویان شدند و همه چیز را به غارت بردند و یا نیست و نابود کردند!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر