۱۳۹۲ خرداد ۱۱, شنبه

اینها کاندید ریاست جمهوریند یا منگلهایی که باید تست هوش دهند ؟


حضرات آقایان" ریس جمهورها " شماها را دارند مسخره می کنند و به ریش شما دکترهای قلابی می خندند ، این تستهای یک دقیقه ای را در غرب برای دانش آموزان مدرسه ها می گذارند ، اینکه بر خلاف گذشته به جای 2-4 کاندید اینبار 8 نفر را جنتی به دستور آن رهبرتان از صافی گذارند برای این است که کسی علاقه ای به شما پیدا نکند و 8 گفته و 8 چهره در یک برنامه یعنی زرشک
اگر شما کمی شعور می داشتید می بایست از نوع دکوراسیون صحنه در می یافتید که چگونه  به افتضاح کشیده شدید
صحنه را به مانند سالن ورزشی بزرگی درست کردند و بیننده در نگاه اول نه با تصویر صورت  نامزدهای محترم یک مناظره تلویزیونی ، که با نقطه های سیاهی در آن دوردستها روبرو می شود که هر از گاهی آن نقطه های سیاه ناگهان یک چهره می شد و دوباره تصویر به همان نقطه ها تبدیل می شد طوری که  انگاری بیننده ها ، شما حقیران فکری را در ته یک استادیوم ورزشی می بینند.
 حق شما چاپلوسان قدرت ،  همین صدا و سیمای خامنه ای و آن آخوندک جنتی است که اینگونه مدرک علمی را  با دکتر دکتر خطاب کردن مکرر شما و سپس فقط 2 دقیقه وقت صحبت دادن ، به تمسخر بکشند در اصل  می خواهند دشمنی خود را با مدارک علمی که شماها از آن بی بهره اید نشان دهند و به کمک شماها  به گند بکشند

آقای عارف شما هم زیاد خودتان را ناراحت نکنید شما هم به مانند دیگران پا بر روی گرده زندانیان سیاسی و خون نداها و سهرابها گذاشتید . رفقای شما را در حصر کردند ولی براتون مهم نبود ، آنگونه رهبر فکریتون هاشمی 80 ساله را به افتضا کشیدند و شما سکوت کردید و حالا باید آن سطل پر از گ...... را تا ته سر بکشید شما دیگر نمی توانید از مجریان صدا و سیمای خامنه ای ، حرمت انسانی و رعایت حقوق انسانی خود را طلب کنید چرا که شما ها همه بویی از انسان و انسانیت نبردید
نوش جانتان


ویدئو

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر