۱۳۹۱ اسفند ۲۳, چهارشنبه

شهبانو : من در کنار او (شاهزاده رضا پهلوی ) ایستاده ام ، اما اوست که فعال سیاسی است . او 30 سال است ...که همواره یک گفته را تکرار کرده است
"بیایید با هم برای یک ایران آزاد و دمکراتیک کار کنیم و زمانی که ایران سرانجام آزاد شد ،این حق مردم ایران خواهد بود که نوع حکومت خود را انتخاب کنند ، چه یک پادشاهی مشروطه باشد و چه یک جمهوری دمکراتیک"هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر