۱۳۹۱ اسفند ۹, چهارشنبه

پاسخ خامنه ای به بسته پیشنهادی 5+1 ، از طریق نماینده اش در کیهان تهران
اتحادیه اروپا می‌گوید، به نظر نمی‌رسد گشایشی حاصل شودهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر